Liniowa korelacja Pearsona

Liniowa korelacja Pearsona – Weryfikuje hipotezę o liniowym powiązaniu zmiennych ilościowych.  Zakłada, że zmienne mają rozkład normlany lub są symetryczne. Współczynniki korelacji przyjmują wartości od -1 (idealna relacja ujemna) do +1 (idealna relacja dodatnia). Analiza korelacji Pearsona jest najczęściej stosowanym testem statystycznym. Pearson to był gość 🙂