Losowanie dwustopniowe

Losowanie dwustopniowe CSimple two-stage cłuster sampling; two-stage sampling)

Losowanie dwustopniowe można traktować jako rozwinięcie zasad losowania grupowego. W tym schemacie losowania nie włączamy do próby wszystkich elementów, jakie znajdują się w wylosowanych grupach, ale z każdej z nich, również w sposób losowy, drogą losowania nieograniczonego indywidualnego (losowania prostego bez zwracania) pobieramy tylko część elementów. W tego typu schemacie losowania grupy nazywane są jednostkami losowania pierwszego stopnia, natomiast elementy losowane w wybranych już grupach to jednostki losowania drugiego stopnia.