Metoda eksperymentalna

Metoda eksperymentalna – w której badacz zmienia warunki i obserwuje skutki, jakie to przynosi – jest dużo bardziej spójna niż korelacyjna. Podczas gdy eksperymentator zainteresowany jest wyłącznie zmiennością, którą sam tworzy. badacza korelacji zajmuje istniejąca już zmienność między jednostkami, grupami społecznymi i gatunkami. Dobrze znaną zaletą metody eksperymentalnej jest to, że zakłada ścisłą kontrolę zmiennych sytuacyjnych. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie rygorystycznych testów hipotez i formułowanie twierdzeń o dużej pewności na temat zależności przyczynowych. Z kolei metoda korelacyjna pozwala na badanie tego, czego człowiek jeszcze nie umie lub nigdy nie nauczy się kontrolować.