Model połówkowy (analiza rzetelności)

Model połówkowy (analiza rzetelności) – Procedura ta dzieli skalę na dwie części. Po podziale jest wyliczana korelacja między połowami testu. Dane mogą być mierzone na skali dychotomicznej, porządkowej lub ilościowej. Dla modelu połówkowego jest wyliczana korelacja między połówkami oraz statystyka Alfa Cronbacha dla każdej z połówek. Wartości statystyk im są bliższe 1 tym pomiar skalami jest bardziej rzetelny.