Nierotowane rozwiązanie czynnikowe (macierz modelowa)

Nierotowane rozwiązanie czynnikowe (macierz modelowa) – przedstawia nierotowane wartości korelacji pomiarów z czynnikami.