RMSEA ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

RMSEA ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) -Jest to średni błąd aproksymacji próby do populacji idealnej. Model jest dopasowany do danych kiedy wartość tego wskaźnika jest mniejsza niż 0,05. Dopuszcza się wynik 0,08. Co ciekawe dla tego wyniku można uzyskać przedziały ufności.