Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)

Angielski matematyk, statystyk, jeden z twórców nowoczesnej statystyki matematycznej, ukończył Uniwersytet w Cambridge. W 1919 roku przyjął ofertę pracy jako statystyk w Instytucie Badań Rolniczych w Rothamsted, gdzie do roku 1933 prowadził badania nad wpływem nawożenia i rodzaju gleby na wzrost roślin. W tym czasie projektował badania eksperymentalne przy zastosowaniu metody randomizacji i analizy wariancji (ANOVA), które są dziś powszechnie stosowane na całym świecie. W roku 1922 sformułował nową definicję statystyki, której celem powinna być, jak twierdził, redukcja danych. Zajmował się także metodami weryfikacji hipotez statystycznych w naukach empirycznych. Przez wiele lat pozostawał w sporze z Karlem Pearsonem, który podważał jego dokonania. O sile sporu może świadczyć fakt, że Fisher nie zaprzestał personalnych ataków na Pearsona nawet po jego śmierci w 1936 roku. Wkład Fishera w rozwój nauki zaowocował członkostwem w wielu elitarnych stowarzyszeniach (na przykład Royal Society) oraz otrzymaniem licznych doktoratów honoris causa w uniwersytetach na całym świecie.

Ważniejsze dzieła:

Statistical methods forresearch workers (1925) The geneticalt heory ofnatural selection (1930) Statistical methods and scientific inference (1956)