SPSS AMOS (analizy statystyczne i analiza ścieżek w SPSS)

SPSS AMOS (analizy statystyczne i analiza ścieżek w SPSS) – pakiet ten dostarcza potężne rozwiązanie jakim jest analiza równań strukturalnych/analiza ścieżkowa i konfirmacyjna analiza czynnikowa.