Statystyki tendencji centralnej

Statystyki tendencji centralnej – Są to statystyki opisujące rozkład zmiennych ilościowych w skład tych statystyk wchodzi średnia arytmetyczna, mediana, moda oraz suma wszystkich wartości.