Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) [Cluster sampling)

W tym schemacie pobierania próby losuje się nie poszczególne, pojedyncze elementy zbiorowości statystycznej, jak w dotychczas rozważanych schematach ale ich zespoły (grupy). Do próby wchodzą wówczas wszystkie elementy tworzące wybrane grupy.

Sposób tworzenia grup jest w zasadzie dowolny. Mogą to być klasy w szkole, szkoły w mieście, bloki mieszkalne, oddziały szpitalne, strony tekstu w książce itp. Pamiętać jednak musimy, że do próby wchodzą wszystkie elementy tworzące wylosowane grupy. Przy tego typu losowaniu musimy także zwracać uwagę, aby losowane grupy nie były zbyt liczne, gdyż w takim przypadku cała próba robi się bardzo liczna i możemy mieć problem z przebadaniem każdej jednostki, która znalazła się w próbie.