Dyskretyzacja

Dyskretyzacja zmiennych ilościowych