Konfirmacyjna analiza czynnikowa

Konfirmacyjna analiza czynnikowa i model ścieżkowy