Konsultacje statystyczne i doradztwo

Konsultacje Statystyczne

Konsultacje statystyczne i doradztwo

Konsultacje statystyczne mają długa tradycję. Wiele metod statystycznych rozwineło się dzięki współpracy wynikającej z konsultacji projektów. Czym są i czym mogą być konsultacje statystyczne? Ogólnie jest łatwiej powiedzieć czym statystyczne konsultacje nie są niż czym są. Czasami wydaje się, że chodzi o obliczanie wartości istotoności statystycznej i znalezienia sposobów, aby wyniki były istotne. Tylko w takim przypadku badacze mogą opublikować swoje prace. Dzieje się to tylko wtedy, gdy ich wyniki są znaczące, takie podejście jest raczej zrozumiałe (choć akceptacja tego jest różna). Czasami też konsultacje statystyczne wydają się bardziej polegać na rozwiązywaniu problemów z danymi (wypełnianie braków, symulacje, propozycja zbierania danych pod konkretne analizy statystyczne, wyliczania odpowiedniej wielkości prób pod odpowiednie analizy statystyczne), niż na przeprowadzaniu interesujących analiz.

Konsultacje statystyczne i doradztwo nie są dla wszystkich (prawie)

Doradztwo nie jest dla wszystkich. Wielu pracowników akademickich to najlepsi specjaliści w danej dziedzinie, którzy są zainteresowani pracą wtedy, gdy ich specjalizacja jest w projekcie wymagana. Aby być ogólnie aktywnym w dziedzinie konsultacji i doradztwa statystycznego, trzeba być ciekawym, elastycznym i przygotowanym do uczenia się więcej na temat statystyki, a także zwiększającej się ilości obszarów jej zastosowania.

Typy konsultacji statystycznych i doradztwa

Doradztwo statystyczne może przybierać różnorodne formy, charakteryzować się dużą zmiennością czasową, a także różnorodnie się kończyć (sukcesem lub nie (sukces pracy statystyka jest definiowany jako realizacja prac w czasie, budżecie, a także kompletnością prac)). Każdy statystyk ma inny pogląd na dane, zmienne, modelowanie, statystykę i naukę. Przeciętny statystyk jest po prostu pod silnym wpływem osobistych doświadczeń i indywidualnej historii uczenia się. Jak by nie było, to istnieją główne cztery możliwe wymiary typów konsultacji i doradztwa statystycznego. Obszar zastosowań analiz i cel badań, rodzaj organizacji z którą się współpracuje, wykorzystywane metody statystyczne oraz poziom i rodzaj współpracy. Obszar zastosowania analiz statystycznych i metod statystycznych nie wymag dalszych opracowań i wyjaśnień (więcej info na blogu Metodologa). Cele i typ organizacji mogą być powiązane. Sam typ organizacji może być komercyjny (tam, gdzie szybkość, zysk, dokładność i poufność jest koniecznością), rząd (gdzie wpływy polityczne mogą być kluczowe) lub badania akademickie (gdzie uzyskanie publikacji może być prawie tak samo ważne jak uzyskanie samych wyników).

Współpraca może być wspierana finansowo lub nie i może być formalna lub nie. Może to być krótki i jednorazowy lub mały projekt studencki. Może to być pojedynczy projekt na dużą skalę lub kontynuacja współpracy. Statystyk może być pełnoprawnym partnerem lub okazjonalnym doradcą przy projekcie. Przy tak wielu różnych możliwych kombinacjach jest niewiele sztywnych zasad współpracy. Dlatego wydaje się, że wzajemny szacunek i zrozumienie są niezbędne by względnie się cieszyć współpracą i życiem. Podobnie jak gotowość do nauki i docenianie się nawzajem w tym co doradca i klient próbują osiągnąć.

Modelowy przebieg konsultacji statystycznych

Poniższy rysunek oddaje według mnie modelowy schemat współpracy między klientem, a konsultantem statystycznym oraz danymi. Sądzę, że przyjazna interkacja i dobra komunikacją między klientem, a statystykiem jest niezbędna, by uzyskać oczekiwane rezultaty z zebranych danych. Relacja między statystykiem, a danymi ma nieco inny charakter i zależy głównie od jakości i ilości danych, a także wiedzy konsultanta statystycznego.

Konsultacje statystyczne i doradztwo

Blibliografia:

Fink, D. & Löwenbein, O. AStA Adv Stat Anal (2010) 94: 105. https://doi.org/10.1007/s10182-009-0119-0