Konsultacje statystyczne i doradztwo

Konsultacje Statystyczne

Konsultacje statystyczne i doradztwo

Konsultacje statystyczne (takie profesjonalne) mają bardzo długą tradycję i są chętnie wykorzystywane na różnych etapach prac badawczych. Wiele metod statystycznych rozwinęło się dzięki współpracy wynikającej z dialogu między naukowcami, a specjalistami od analizy statystycznej. Czym są i czym mogą być konsultacje statystyczne? Ogólnie jest łatwiej powiedzieć czym statystyczne konsultacje nie są, niż czym są. Czasami wydaje się, że chodzi o obliczanie wartości istotności statystycznej lub znalezienia sposobów, aby wyniki były istotne. Tylko w takim przypadku badacze mogą opublikować swoje prace. Dzieje się to tylko wtedy, gdy ich wyniki są istotne, a takie podejście jest raczej zrozumiałe (choć akceptacja tego jest różna u różnych osób). Czasami jednak profesjonalne konsultacje statystyczne wydają się bardziej polegać na rozwiązywaniu problemów z danymi (wypełnianie braków, symulacje, propozycja zbierania danych pod konkretne analizy statystyczne, wyliczania odpowiedniej wielkości prób pod konkretne analizy statystyczne), niż na przeprowadzaniu interesujących analiz. Niekiedy też, konsultacje statystyczne przeradzają się w konsultacje metodologiczne lub konsultacje typowo naukowe. Osoby zgłaszające się po pomoc charakteryzują się dużą zmiennością pod względem poziomu wiedzy o metodach badawczych, umiejętności pisarskich, a także wiedzy na temat standardów (metodologicznych i statystycznych) obowiązujących w poszczególnych naukach. Niekiedy badacze myślą, że potrzebują pomocy statystycznej, a tak naprawdę mają problemy ze zwerbalizowaniem rozumowania i potrzebują wsparcia na etapie sformułowania przewidywań wynikających z teorii. Jak wspomniano, ciężko powiedzieć czego dotyczą profesjonalne konsultacje statystyczne. A tak szczerze powiedziawszy? Każda konsultacja z klientem jest wyjątkowa i nie można jej porównać z innymi. Jeśli ktoś myśli inaczej, to znaczy, że zajmuje się szablonowym doradztwem i sposobem pracy.

Profesjonalne konsultacje statystyczne i doradztwo

Wielu pracowników akademickich to najlepsi specjaliści w danej dziedzinie, którzy są zainteresowani pracą wtedy, gdy ich specjalizacja w projekcie jest wymagana. Niekiedy jednak w zespole badawczym jest brak osoby z doświadczeniem w przygotowywaniu danych i ich przetwarzaniu. W takich wypadkach warto poszukać człowieka aktywnego w dziedzinie konsultacji i doradztwa statystycznego. Musi być to osoba ciekawa, elastyczna, zawsze gotowa do uczenia się więcej na temat samej statystyki, a także zwiększającej się ilości obszarów jej zastosowania. Ważne by znała się również na postępującej ciągle do przodu dziedzinie jaką jest metodologia badań. Dzięki otwartości, chęci nauki i wiedzy na temat metod badawczych, taka ciekawa osoba jest w stanie umieścić problem klienta w kanonie problemów naukowych i odpowiednio go rozwiązać.

Typy profesjonalnych konsultacji statystycznych i doradztwa

Doradztwo statystyczne może przybierać różnorodne formy, charakteryzować się dużą zmiennością czasową, a także różnorodnie się kończyć (sukcesem lub nie (sukces pracy statystyka jest definiowany jako realizacja prac w czasie, budżecie, a także kompletnością wykonanych działań)). Każdy statystyk ma inny pogląd na dane, zmienne poddawane pomiarowi, modelowanie zjawisk, statystykę i naukę. Przeciętny statystyk pracuje pod bardzo silnym wpływem osobistych doświadczeń i indywidualnej historii uczenia się, a także własnego publikowania. Jak by nie było, to istnieją główne cztery możliwe wymiary typów profesjonalnych konsultacji i doradztwa statystycznego: 1) Obszar zastosowań analiz do celów badawczych; 2)rodzaj organizacji z którą się współpracuje: 3)wykorzystywane metody statystyczne; 4) poziom i rodzaj współpracy. Obszar zastosowania analiz statystycznych i metod statystycznych w badaniach nie wymaga dalszych opracowań i wyjaśnień (więcej info na blogu Metodologa). Cele i typ organizacji mogą być powiązane ze sobą. Sam typ organizacji może być komercyjny (tam, gdzie szybkość, zysk, dokładność i poufność jest koniecznością), rząd (gdzie wpływy polityczne mogą być kluczowe) lub badania akademickie (gdzie uzyskanie publikacji artykułu naukowego może być prawie tak samo ważne jak uzyskanie samych wyników).

Współpraca może być wspierana finansowo przez instytucje lub może być opłacana z osobistej kieszeni, może też być formalna lub mniej formalna. Może to być krótki, jednorazowy i mały projekt studencki/doktorancki. Może to być pojedynczy projekt na dużą skalę lub ciągła kontynuacja współpracy. Statystyk może być pełnoprawnym partnerem lub okazjonalnym doradcą przy realizowanym projekcie. Przy tak wielu różnych możliwych kombinacjach jest niewiele sztywnych zasad współpracy. Dlatego wydaje się, że wzajemny szacunek i zrozumienie są niezbędne, by względnie cieszyć się współpracą nad realizowanym projektem i życiem w ogóle. Jest to podobnie ważne jak sama gotowość do nauki (wyrażana z obu stron) i docenianie się nawzajem w tym co doradca statystyczny i klient próbują osiągnąć.

Modelowy przebieg konsultacji statystycznych

Poniższy rysunek oddaje według mnie modelowy schemat współpracy między klientem, a konsultantem statystycznym oraz danymi. Sądzę, że przyjazna interakcja i dobra komunikacja między klientem, a statystykiem jest niezbędna, by uzyskać oczekiwane lub dobre rezultaty. Relacje między statystykiem a danymi mają nieco inny charakter. Zależy on głównie od jakości i ilości danych, a także wiedzy konsultanta statystycznego oraz wypracowanej przez niego reprezentacji problemu klienta. Profesjonalne konsultacje statystyczne 🙂 Zapraszamy!

Konsultacje statystyczne i doradztwo

Blibliografia:

Fink, D. & Löwenbein, O. AStA Adv Stat Anal (2010) 94: 105. https://doi.org/10.1007/s10182-009-0119-0