analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Kreowanie finansowych zdolności w następnym pokoleniu.

Wielka recesja w USA odkryła finansową wrażliwość milionów amerykańskich gospodarstw domowych.

W następstwie, badacze i prawodawcy zwrócili swoją uwagę na zwiększenie wiedzy finansowej następnych pokoleń oraz na dostęp do bezpiecznych ofert finansowych. Blisko wszyscy eksperci zgadzają się, że takie wysiłki powinny zaczynać się we wczesnym życiu dzieci i młodzieży. Mniej jasnym jest wiek lub etap w którym powinno rozpocząć te procesy. Poza tym nie ma consensusu co do identyfikacji programów i prac najlepiej dopasowanych do ukończenia tych ważnych celów. Ważnym jest rozwijanie badań i wczesne eksplorowanie rozwoju finansowych umiejętności. Koncepcja finansowych umiejętności łączy zdolność ludzi  do zachowywania się oraz okazję do zachowywania się w celu osiągania ich finansowych dążeń (Sherraden 2013,3). Uwzględnia to, że ludzie wiedzą i mają umiejętności do zarządzania swoimi finansowymi sprawami. Ponad to bierze się pod uwagę czynniki zwiększające finansowe samopoczucie. Ludzie potrzebują zarówno finansowych umiejętności (wiedzy i doświadczenia), a także finansowego włączenia (bezpieczne i odpowiednie polityki produktów i usług finansowych) by budować bezpieczne finansowo i szczęśliwe życie.

Analiza statystyczna i finanse?

Zachęcamy do wpisu na temat cech osobowości związanych z umiejętnościami finansowymi widzianymi z perspektywy ryzyka kredytowego.

Sherraden, Margaret S. 2013. Building Blocks of Financial Capability. In Financial Capability and Asset Development, edited by Julie Birkenmaier, Margaret Sherraden, and Jami Curley (3–43). New York: Oxford University Press.