Przechwytywanie velotrans

Fundamentalne aspekty sprawczości i wspólnotowości w postrzeganiu i efektywności reklam o charakterze sprawczym i wspólnotowym.