Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych – z czym to się je ?

Metodologia badań naukowych.

Badania naukowe wymuszają zwięzłego określenia celu badań oraz ich przedmiotu.

Procedury te stanowią pierwszy i podstawowy krok w dowodzeniu badawczym. Określenie przedmiotu badania i pokazanie głównych problemów badawczych ma na celu wyrażenie intencji badacza.

Badanie naukowe to długi proces podejmowania różnorodnych działań polegających na zapewnieniu obiektywnego, szczegółowego i zwięzłego poznania wycinka badanego uniwersum przyrody, społeczności lub kultury, za to wynikiem badania naukowego jest poznanie obrazu danej rzeczywistości.

Przedmiotem badań jest ściśle zdefiniowana rzeczywistość przyrodniczo społeczna, która stanowi obiekt zainteresowania każdej dyscypliny naukowej.

Jak uchwycić pozornie niedającą się chwycić przyrodę lub zachowania ludzkie ? Jak to sprawdzić ? Czego użyć do opisania jakiegoś uniwersum zachowań społecznych lub ludzkich ? Od tego mamy metodologię badań naukowych. Naukę bardzo trudną, która jest podstawą zimnego poznania naukowego. Nauka metodologii i jej poznawanie buduje silny badawczy charakter, jest dobrym narzędziem do poznawania otaczającego nas świata oraz pomaga odsiać od nauki miernej jakości, naukę dobrą i cenną.

Metodologia badań to nauka zajmująca się problematyką sposobu zbierania danych o bytach, które badacz chce poddać opisowi. Metodologia to porady i reguły mające na celu zmaksymalizowanie powodzenia badania oraz dające ocenić się korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania w badaniu danych metod lub procedur metodologicznych.

Sukcesem naukowym jest opisanie pewnego zjawiska. To właśnie od doboru odpowiednich technik metodologicznych ten sukces zależy. Każda dyscyplina naukowa wypracowała swoje metodologie badawcze, które są rozwijane i dają największy wgląd w badane zjawiska.

Metodologia istnieje w każdej dyscyplinie naukowej gdzie przeprowadzane są eksperymenty i badania. Oczywiście są to odmienne metody, choć w swej logice pomagają w tym samym uniwersum problemów, czyli ? Pomagają i sugerują co zrobić by jak najlepiej zmierzyć dane zjawisko by błąd pomiaru był jak najmniejszy, sugerują co robić, aby wyniki z badań były proste w interpretacji oraz aby badania odzwierciadlały lub były podobne do rzeczywistych sytuacji.

Autorem tekstu jest Konrad Hryniewicz

cv