Analizy statystyczne w nauce i biznesie

  Analizy statystyczne i obliczenia w nauce i biznesie. Analizy statystyczne i metody przetwarzania danych, estymacji parametrów w populacji i wnioskowanie statystyczne stały się najpopularniejszymi sposobami i jedynymi metodami radzącymi sobie z oszacowaniem ryzyka i zmniejszeniem niepewności. Sposoby analizy statystycznej danych ze względu na swój matematyczny charakter stały się nieodłącznymi elementami dowodzenia prawdy we wszystkich dziedzinach nauk…