pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

Oferta obliczeń statystycznych w metodolog.pl

meto1

 

Wykonujemy obliczenia statystyczne dla pracowników naukowych, doktorantów oraz innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy statystycznej przy statystycznej weryfikacji wyników przeprowadzonych badań na rzecz projektów naukowych, publikacji i badań ewaluacyjnych lub marketingowych).

Przygotowujemy również raporty i obliczenia statystyczne dla firm i instytucji. Jesteśmy też w stanie przeprowadzić badania ilościowe lub eksperymentalne od początku do końca. W skład naszych usług wchodzi również pomoc w wyjaśnieniu zawiłości statystycznych, zrealizowanej pracy, wyjaśniamy logikę wybranej metodologii lub analizy statystycznej oraz sugerujemy praktyczne rozwiązania.

Oferujemy następujące usługi:

 1. Kodowanie danych z ankiet do jakiegokolwiek formatu elektronicznej bazy danych
 2. Weryfikacja poprawności szkieletu bazy danych, analiza braków danych, błędów, duplikatów i różnych błędów (zazwyczaj natury ludzkiej)
 3. Dokonanie odpowiednich wyliczeń poczynając od statystyk opisowych, po statystyki częstości, analizę rozkładów, dobór odpowiednich testów statystycznych lub całych zestawów procedur statystycznych lub całych metod statystycznych (zależnych oczywiście od stawianych przewidywań i zastanych danych) (np. analizy wariancji, testów parametrycznych (testów t Studenta), testów nieparametrycznych (np. Kruskala Wallisa), korelacji Pearsona, Spearamana, analizy skupień, testy Chi kwadrat (proporcji i niezależności)
 4. Eksploracja danych w celu znalezienia związków i efektów, które nie były przewidziane w hipotezach lub problemach badawczych (często się zdarza, że sugerujemy dodatkowe rozwiązania by projekt badawczy stał się bogatszy i cenniejszy naukowo)
 5. Przygotowujemy wizualizacje wyników analiz.
 6. Spisujemy raport w standardzie edytorskim APA.
 7. Wspieramy klienta przed jak i po wykonanej pracy. Zawsze przewidujemy dodatkowy czas na kosmetyczne poprawki i analizy.

Cena usług statystycznych.

Cena za analizy statystyczne, obliczenia statystyczne, opisanie wyników w raporcie jest bardzo zindywidualizowana. Projekt badawczy nie jest wszędzie taki sam. Ze względu na wielką różnorodność badań statystycznych i metodologii, cena jest ustalana indywidualnie. Zawsze zapoznanie się z projektem jest darmowe i trwa do kilu godzin.

Średnia cena wynosi 450 +/- 100 zł.

Realizacja projektu obliczeń statystycznych i raportowania wyników trwa najczęściej od dwóch do kilkunastu dni. Średni czas wynosi 3 +/- 2 dni.

Autorem tekstu jest Konrad Hryniewicz

cv

*Pierwszy kontakt z nami w sprawie obliczeń statystycznych  wymaga pewnego dogadania niezbędnych informacji.

Musimy zapoznać się z następującymi informacjami

 • Jak duży jest wolumen badania – czy to jest badanie ilościowe ? Eksperyment ? Badanie quasi eksperymentalne ?
 • Jaki cel ma badanie i jaka jest jego problematyka ?
 • Co ma zawierać w sobie wykonana przez nas analiza statystyka ? Opis ? Może same obliczenia ? Z wykresami ? A może tylko z tabelami ?
 • Sposób dostarczenia bazy danych ? Czy dane będą pochodziły z jakiegoś serwera do którego dostaniemy dostęp ? A może są zapisane w zwykłej bazie danych xlsx?
 • Jakie są oczekiwania co do formy analizy ? jaka ma być ilość stron raportu statystycznego ? Może to ma być prezentacja w prezi lub powerpoincie ?

Rozpoznanie tych rzeczy umożliwia ustalenie dokładnego kosztu i czasu realizacji ponieważ od tych rzeczy zależy ilość czasu jaki trzeba poświęcić na realizację usługi statystycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym wywiadem badawczym przed wysłaniem zapytania o usługę.