Oprogramowanie statystyczne

Produkcja oprogramowania statystycznego

Produkcja oprogramowania statystycznego

Jeśli chodzi o oprogramowanie statystyczne, istnieje wiele opcji dostępnych na rynku. Oto kilka popularnych opcji:

 1. R – jest to język programowania, który jest szczególnie popularny wśród statystyków i naukowców danych. R oferuje szerokie możliwości analizy danych i tworzenia wizualizacji.
 2. SAS – to komercyjne oprogramowanie statystyczne, które jest szeroko stosowane w dużych firmach i instytucjach rządowych. SAS oferuje szerokie możliwości analizy danych, modelowania i zarządzania danymi.
 3. SPSS – to komercyjne oprogramowanie statystyczne, które jest popularne wśród naukowców i studentów. SPSS oferuje szerokie możliwości analizy danych, tworzenia raportów i wizualizacji.
 4. Excel – to arkusz kalkulacyjny, który jest dostępny w pakiecie Microsoft Office. Excel oferuje podstawowe narzędzia statystyczne, takie jak obliczanie średniej, odchylenia standardowego i korelacji.
 5. Minitab – to komercyjne oprogramowanie statystyczne, które jest popularne wśród przemysłu i naukowców. Minitab oferuje szerokie możliwości analizy danych i tworzenia wizualizacji.

To tylko kilka przykładów oprogramowania statystycznego. Zależy od Twoich potrzeb i preferencji, które oprogramowanie będzie najlepsze dla Ciebie.

 Jakie możliwości daje analiza danych w języku R?

Analiza danych w języku R daje szerokie możliwości, w tym:

 1. Importowanie i przetwarzanie danych z różnych źródeł, takich jak pliki CSV, bazy danych i pliki danych innych aplikacji.
 2. Tworzenie wizualizacji danych, takich jak wykresy słupkowe, wykresy liniowe, wykresy kołowe i mapy.
 3. Używanie różnych narzędzi statystycznych, takich jak obliczanie średniej, odchylenia standardowego, korelacji i regresji, aby zrozumieć zależności między zmiennymi.
 4. Używanie narzędzi do przeprowadzania testów statystycznych, takich jak test t-Studenta, test chi-kwadrat i test F, aby sprawdzić hipotezy dotyczące danych.
 5. Używanie algorytmów uczenia maszynowego, takich jak regresja liniowa, drzewa decyzyjne i sieci neuronowe, do przewidywania wartości na podstawie danych.
 6. Tworzenie raportów i prezentacji wyników za pomocą pakietu Shiny, który pozwala na tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych z wizualizacjami danych i wynikami analiz.
 7. Integracja z innymi językami programowania, takimi jak Python i SQL, aby umożliwić szersze możliwości analizy danych.

Oprogramowanie statystyczne w R shiny

Shiny to pakiet w języku R, który umożliwia tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych z wizualizacjami danych i wynikami analiz. Aplikacje Shiny są wygodne w użyciu i mogą być udostępniane innym osobom za pomocą przeglądarki internetowej, co umożliwia szerokie wykorzystanie wyników analiz. Niedługo udostępnimy naszym klientom, znajomym i szerszej publice nasze oprogramowanie statystycznej, napisane właśnie w R Shiny.
Pozdrawiamy ciepło,
Metodolog.pl