Profesjonalne analizy statystyczne do doktoratu

Profesjonalne analizy statystyczne do doktoratu

Profesjonalne analizy statystyczne do doktoratu

Profesjonalne analizy statystyczne do doktoratu w Metodolog.pl. Metodolog to firma z naukowymi tradycjami. Oferujemy doradztwo oparte na doświadczeniu zebranym w kontekście  zróżnicowanych projektów naukowych i biznesowych. Dostarczamy rozwiązania statystyczne korespondujące z wysokimi wymaganiami uczelni i czasopism naukowych. W ramach realizowanych projektów odpowiadamy na recenzje recenzentów oraz przygotowujemy krytykę „ich” krytyki i stawianych wątpliwości. Staramy się, aby nasze usługi i pomysły statystyczne zaspokajamy klientów, a także, by były zgodne z najwyższymi światowymi standardami naukowości. Nasze usługi profesjonalnych analiz statystycznych do doktoratu zaspokoją każdego kto chce mieć spokój ducha pod względem jakości naukowej części metodologicznej i obliczeniowej.

Profesjonalne analizy statystyczne do doktoratu w różnych dziedzinach nauki (psychologia, medycyna, fizjoterapia, ekonomia, zarządzanie itd.).

Wykonujemy analizy statystyczne w większości dziedzin nauki i ich specjalizacjach. Za wyjątkiem niektórych nauk technicznych dostarczamy profesjonalne rozwiązania statystyczne we wszystkich naukach, ich gałęziach i specjalizacjach. Oczy naszego zespołu widziały już wszystko co można było zobaczyć w nauce i metodach statystycznych stosowanych w różnych obszarach działalności naukowej. Wieloletnie doświadczenie pracy z klientami owocuje tym, że wiele uczymy naszych klientów, a także my sami, wiele uczymy się od nich. Chcielibyśmy zachęcić nowych klientów do wymiany doświadczeń oraz realizacji nowych i wspaniałych projektów naukowych. Jedną z grup naszych klientów są doktoranci, którzy nie mają zaawansowanego warsztatu statystycznego i chcą zaufać renomowanemu dostawcy rozwiązań statystycznych i metodologicznych (często nie mają po prostu czas na analizy statystyczne).

Sposób współpracy z doktorantami.

Prace doktorskie są zazwyczaj dobrze przemyślanymi projektami badawczymi o wyśrubowanej metodologii badawczej. To w jaki sposób pracujemy z doktorantami zależy od stopnia zaawansowania ich projektów oraz ich wiedzy teoretycznej. Zazwyczaj doktoranci przychodzą do nas z danymi i hipotezami, a także całymi modelami teoretycznymi w celu wykonania odpowiednich obliczeń weryfikujących ich przewidywania. Współpraca wtedy polega na przygotowaniu przez doktoranta krótkiego briefu (lub prezentacji) składającego się z metodologii, głównych konstruktów teoretycznych, kluczowych zmiennych które korespondują z konstruktami oraz przewidywanymi wynikami. Praca przy takim przygotowaniu projektu jest niczym zjazd na zjeżdżalni. Projekt robi się bardzo płynnie z niewielkimi konsultacjami na etapie realizacji wyszczególnionych podpunktów prac statystycznych.

Wykorzystywane metodologie i analizy statystyczne, a także potencjał uczenia się.

W codziennej pracy nad projektami do doktoratów wykorzystujemy profesjonalne analizy statystyczne mające na celu korespondować 1 do 1 z wizją doktoranta. Niemniej staramy się dodawać wisienki na torcie, sugerując doktorantom metody analizy danych które mogą znacznie podwyższyć poziom naukowości ich projektów doktorskich. Najczęściej sugerujemy doktorantom użycie metod wielozmiennowych, modelowania równań strukturalnych, a także analiz sieciowych, meta-analiz, statystyk Bayesowskich i innych nowoczesnych metod obliczeniowych.

Musimy podkreślić fakt, że nikt nie jest alfą i omegą, a także nie wie wszystkiego. Niemniej większość ludzi jest w stanie się wszystkiego nauczyć, z większym lub mniejszym sukcesem. W naszej firmie możemy uczyć się nowych lub nieznanych wcześniej nam metod i sposobów analiz, wdrażając je w projekty naszych klientów.

Zachęcamy do kontaktu.

analiza statystyczna do pracy doktorskiej doktoratu rozprawy