Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych

Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych

Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych.

Profesjonalne analizy statystyczne do publikacji i prac naukowych, to jest to czego Ci brakuje w postępie naukowym? Jesteś badaczem i prowadzisz badania empiryczne o ilościowym charakterze? Chcesz wyciągnąć dokładne wnioski z danych? Chcesz znać prawdę naukową wynikają z Twojej metody badawczej i zebranych danych? Pewnie dobrze zdajesz sobie sprawę, że nowoczesne i profesjonalne analizy statystyczne decydują o przejściu przez sito recenzenckie. Dlatego fajnie, że czytasz ten wpis. Zespół Metodolog.pl może pomóc Ci w trudach wynikających z wielości i skomplikowania metod i algorytmów statystycznych, które mają duże znaczenie w dochodzeniu do prawdy naukowej i weryfikacji postawionych twierdzeń.

W jakim zakresie oferujemy profesjonalne analizy statystyczne w kontekście publikacji i prac naukowych?

Swoje profesjonalne usługi związane z przetwarzaniem danych i wnioskowaniem z nich kierujemy do zdecydowanej większości badaczy, którzy w swojej pracy naukowej stosują metodologie ilościowe i eksperymenty. Nasz warsztat i zaplecze wiedzy pokrywa zapotrzebowania większości naszych klientów naukowych na wyciąganie wniosków z najbardziej wyśrubowanych metodologii badawczych i sposobów pomiarów zmiennych którymi są zainteresowani. Nasze działanie i doświadczenie pokrywa się z oczekiwaniami badaczy. Nasze profesjonalne analizy statystyczne wykonujemy w szerokim spektrum programów w tym R (R-STUDIO), JASP, JAMOVI, SMART-PLS, WarpPLS, Orange.Biolab, Rapid Miner, Weka, Rattle, KNIME.

To co możemy zaoferować naszym naukowym klientom, to w szczególności profesjonalne analizy statystyczne w zakresie:

 • Modelowania równań strukturalnych metodą CB, albo PLS
 • Meta-analiz (w tym meta-analizy dla afektów stałych i losowych)
 • Analizy ogólnych modeli liniowych
 • Analizy uogólnionych liniowych i nieliniowych modeli mieszanych
 • Analiz nieliniowych
 • Analiz klasyfikacyjnych i ich porównywania
 • Statystycznych metod prognozowania zmian w czasie i przewidywania nasilenia badanego/ych pomiaru/ów
 • Metod odkrywania wiedzy z danych
 • Metod analizy statystycznej tekstu (Text-Mining)
 • Analizy ilościowej danych obrazowych (Image-Analytics)
 • Analizy asocjacji (analizy koszykowej)
 • Metod wizualizacji danych i wyników
 • i wiele innych profesjonalnych analiz statystycznych wykorzystywanych w publikacjach i pracach naukowych

Jak skorzystać z naszej oferty profesjonalnych analiz statystycznych do prac naukowych i publikacji? Co przygotować do wyceny i oszacowania czasu realizacji projektu?

Żeby skorzystać z naszej oferty analiz statystycznych i doradztwa w kierowaniu pracą naukową lub publikacją wystarczy się z nami skontaktować i krótko przedstawić swój projekt. Zazwyczaj prosimy klientów o jedno lub dwustronicowy brief/streszczenie ich projektu badawczego lub artykuł zawierający pożądane podejście statystyczne do analizy konkretnych danych. Prosimy by w streszczeniu/briefie projektu zawarte były cele badawcze/praktyczne, opis wykorzystanej metody badawczej, rysunek badanej koncepcji, kluczowe zmienne i oczekiwane wyniki. Klientów prosimy również o część bazy danych w celu poznania ilości zmiennych i ich charakteru. Te wstępne informacje są niezbędne i wystarczające do stawiania kolejnych pytań oraz doprecyzowania niektórych szczegółów, a także do wstępnej wyceny projektu i oszacowania czasu jego realizacji.

Autorem tekstu jest:

mgr Konrad Hryniewicz