Metodolog - statystyczna analiza data minig

Przedstawiamy poniżej przykładowe raporty statystyczne wykonywane przez zespół Metodolog.


Rozbudowany raport przedstawiający wyniki testu osobowości i doradztwo w zakresie życia codziennego 


Raport opisujący nasilenie cech osobowości mierzone testem Mirror


Wiara w mity psychologii popularnej – Badanie Metodolog.pl


Analiza statystyczna w kontekście potwierdzania kształtu struktury czynnikowej skal pomiarowych – zastosowanie metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej na przykładzie wymiarów problematycznych zachowań finansowych.


Infografika z wynikami badania dotyczącego czynników wpływających na zadowolenie ze studiowania – Metodolog


Wpis dotyczy przedsięwzięcia, w ramach którego na przełomie 2015 i 2016 roku badane były substancje lub zachowania uzależniające oraz doświadczenia związane z ich użyciem.


Ryzyko kredytowe i osobowość. Czyli jak można ograniczyć ryzyko przyznania „złego” kredytu na podstawie pomiaru zachowań testem psychologicznym.


Grupowanie i klasyfikowanie – Opis procedury odkrywania ilości segmentów w zbiorze danych oraz późniejsza ich klasyfikacja na podstawie analizy zebranych danych testem Mirror


Statystyka w marketingu motoryzacyjnym


Trend sześcienny – regresja krzywoliniowa


Czynniki wyboru oferty edukacyjnej studentów psychologii, ekonomii i medycyny


Więcej informacji i ciekawych zawartości można znaleźć na naszym blogu.


 

 Recenzja artykułu Marii Pasik – Poczucie koherencji a zadowolenie z życia n emeryturze. Ocena metodologa


Wpływ transcendencji, poczucia wykluczenia i religijności na poziom agresji – APA style