Meto2

Postęp naukowy, a postęp teorii nienaukowych.