Statystyczna analiza danych z ankiet

Statystyczna analiza danych z ankiet. Budowa ankiet, kwestionariuszy, testów i ich statystyczna weryfikacja.

meto

 

Analiza statystyczna ankiet to pracochłonny i wymagający – ogromnej wiedzy metodologicznej, statystycznej oraz teoretycznej – proces.

 W celu interpretacji wyników ankiety i poprawnego wyliczenia odpowiednich statystyk powinniśmy zaplanować to już przed badaniem. Zazwyczaj badacz jest w stanie przewidzieć z 95% prawdopodobieństwem jakie analizy statystyczne będą dla niego odpowiednie i  z jakich metod będzie musiał użyć przy analizie swojej ankiety. Wiedza metodologiczna na pewno będzie wspierać ten proces. Na samym początku badania, trzeba się zastanowić i podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tego co tak na prawdę chcemy poddać weryfikacji (jaką wiedzę chcemy zebrać). Standardowa ankieta zawierająca kilka pytań i kilka możliwych odpowiedzi pozwala na przeprowadzenie wielu różnorodnych analiz statystycznych. Analiza  ankiet jest najczęściej spotykaną formą badań naukowych i biznesowych. Jest ona najłatwiejszą metodą zebrania informacji co stwarza szybką możliwość powiązania ze sobą różnych zmiennych metodami statystycznymi. Badania ankietowe są najczęściej spotykaną forma badania z racji tego, że są tanie i łatwe w przeprowadzeniu. Największa popularnością ankiety i kwestionariusze cieszą się wśród studentów psychologii (w sumie tutaj głównie są w badaniach używane testy psychologiczne, które maja swoją specyfikę), ale ten trend nie ogranicza się tylko do tej dziedziny nauk. Ankiety przeprowadzają dosłownie wszyscy i wszędzie.

Najważniejsze elementy dotyczące konstruowania ankiety:

  • dobre podstawy teoretyczne lub silna intuicja przemawiająca za elemantami składającymi się na budowę ankiety (np. analiza ankiety pod kątem powiązania zmiennych mierzalnych z teoretycznymi definicjami)
  • opracowanie metodologii badania (skale pomiarowe, pytania ankiety, odpowiedzi, ilość pytań, gradacja skal, dobór itemów pod konstrukcję wskaźników itp.)
  • dobór próby badawczej (odpowiedzienie sobie na pytanie jaka próba jest potrzeba by otrzymać miarodajne wyniki zebrane przez narzędzie badawcze)
  • zebranie wyników (przeprowadzenie badania)
  • analiza statystyczna danych z ankiety oraz interpretacja wyników (eksploracja danych, wybór odpowiednich testów statystycznych, wykonanie przekształceń zmiennych, budowanie modeli)
  • dyskusja wyników
  • krytyka wyników i badania
  • sugestie co do przyszłych badań lub wykorzystywania innych sposobów na analizy statystyczne

Statystyczna analiza danych z ankiet – oferta Metodolog.pl

Metodolog ma w swej ofercie pomocy przy analizie ankiet, kwestionariuszy weryfikacji testów psychologicznych (psychometria), tworzeniu narzędzi badawczych oraz ich ocenie (trafność czynnikowa, rzetelność pomiarowa). Ponad to oferujemy przeprowadzenie badania ankietowego metodą on line (korzystamy z oprogramowania LimeSurvey).

Zbudowanie ankiety, kwestionariusza lub testu nie zajmuje więcej niż jednego dnia (oczywiście jest to trochę zależne od wymiarów papierowej wersji narzędzia). Metodolog dysponuje dostępem do różnych prób badawczych. Jeśli chcesz abyśmy zbadali określoną próbę osób to wyślij nam zapytanie. Jest szansa, że nasze zasoby będą korespondować z Twoimi oczekiwaniami.

Zachęcamy do kontaktu.

798 30 95 31

Metodolog @

Więcej o analizie ankiet:

Analiza ankiet.

Analizy statystyczne ankiet Metodolog