Statystyka medyczna

Wykonanie obliczeń w kontekście rozumianym jako statystyka medyczna w badaniach medycznych, fizjoterapii, pielęgniarstwie i weterynarii (nauki o życiu i zdrowiu)

Statystyka medyczna

Odnosi się do testów statystycznych i technik obliczeniowych wykonywanych w różnych dziedzinach, ale mających też zastosowanie w medycynie jako statystyki medyczne. Statystyka medyczna są to głównie między innymi testy statystyczne oraz procedury analityczne z zakresu technik specyficznych dla obszaru medycyny oraz z innych obszarów nauki (ale z powodzeniem stosowanych w biostatystyce przy weryfikacji wyników badań medycznych). W swojej długoletniej praktyce analitycznej i tym czym jest statystyka medyczna dla naszych klientów, nauczyliśmy się współpracować z lekarzami oraz wykorzystywać w odpowiedni sposób metody statystyczne do danych klinicznych.

Statystyka medyczna i to co robimy jej kontekście na co dzień. Najczęściej przetwarzanymi przez nas danymi są informacje dotyczące:

 • pacjentów szpitali, którzy są poddawani różnym interwencjom przez lekarzy
 • danych z eksperymentów nad zwierzętami
 • próbkami materiałów biologicznych
 • danych z ministerstwa lub zbiorów z zewnętrznych baz danych
 • ilościowymi danymi ankietowymi
 • stanu zdrowia populacji Polski (statystyki medyczne oparte o reprezentatywne dane)

Metodolog.pl ma do zaoferowania cały zbiór metod statystycznych i metodologii postępowania w statystyce medycznej. Praktycznie do tych celów wykorzystujemy poniższe metody, a teoretycznie możemy nauczyć się nowych i z powodzeniem zaaplikować je do realizowanego projektu. Poniżej przedstawiamy problemy i metody których używamy najczęściej w ich rozwiązywaniu przy współpracy z ludźmi reprezentującymi nauki o charakterze medycznym.

Używane przez nas w statystyce medycznej procedury przetwarzania danych  to między innymi:

 1. Analiza przeżycia pacjentów i chorych metodami : Regresja COXa, Wykresy Kaplana Mayera, Tablice trwania życia, regresja logistyczna
 2. Weryfikacja skuteczności leków, zabiegów, operacji i różnych typów leczenia (wieloczynnikowe modele analizy wariancji)
 3. Analiza skuteczności procedur fizjoterapeutycznych (testowanie pomiarów w modelach wieloczynnikowych analizy kowariancji dla układów zależnych)
 4. Analiza statystyczna różnic pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną w testowaniu leków (testowanie hipotez o równości średnich oraz ocena siły efektu tych manipulacji)
 5. Zaawansowane modele wieloczynnikowe i wielowymiarowe (analiza dyskryminacyjna oraz wielozmiennowe modele regresyjne)
 6. Badanie zależności (korelacje, korelacje kanoniczne, analizy korespondencji)
 7. Statystyczna weryfikacja i ocena zmiennych życiowych i parametrów związanych z życiem ludzkim (analizy regresji logistycznej, wyliczanie ilorazów szans (OR)
 8. Ocena skuteczności terapii
 9. Obliczenia statystyczne do artykułów medycznych (wykorzystywanie zaawansowanych technik obliczeniowych i raportowanie ich w ergonomiczny i przejrzysty sposób)
 10. Biostatyka i obliczenia statystyczne w fizjoterapii (metody polegające na ocenie istotności źródeł wariancji)
 11. Statystyczna weryfikacja ilościowych badań podłużnych (wykorzystanie metod modelowania równań strukturalknych)
 12. Biostatystyka i statystyka medyczna w każdym obszarze działalności naukowej lekarza
 13. Metody statystyczne w ocenie skuteczności podejmowanych czynności diagnostycznych (drzewa decyzyjne, regresja logistyczna)
 14. Diagnoza algorytmiczna/statystyczna w klinice (metody regresyjne, losowe lasy)

Wykonywanie obliczeń statystycznych jest bardzo często spotykane w kontekście akademickim. Dlatego Metodolog podpowiada jak wykonać odpowiednie kroki by pomóc sobie wykonać dobrą pracę.

Jak wygląda modelowa praca w takich projektach?

Z jakich obszarów się ona składa?

 1. Rozpoznanie potrzeb i ustalenie problemów badawczych
 2. Ustalenie kierunku weryfikacji badania medycznego i wykorzystania odpowiednich statystyk medycznych
 3. Wybór metod statystycznych w badaniach wśród nauk o życiu i zdrowiu
 4. Wykonanie obliczeń statystycznych i wizualizacji danych medycznych
 5. Analiza mocy testów i oszacowanie siły efektów zależności i wpływów czynników badanych w medycynie
 6. *Konsultacje, korepetycje, wsparcie i pomoc statystyczna w medycynie i biostatystyce oraz pomoc naukowa
 • Oczywiście są odchylenia i sytuacje wyjątkowe więc około 20% projektów realizowanych przez nas przyjmuje inny charakter pracy.

Przykładowe profity.

 1. Poradzenie sobie z dosyć trudną rzeczą jaką jest statystyka w naukach o życiu
 2. Oszczędność czasu przy badaniach medycznych
 3. Posiadanie profesjonalnie wykonanych obliczeń i opisu statystycznego w pracy magisterskiej/doktorskiej lub projekcie naukowym
 4. Realizacja zawsze wykonana w terminie
 5. Rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące statystyki i biostatystyki

Zalety takiej pacy.

 1. Pomoc specjalisty i interdycyplinarnego zespołu
 2. Podejście ma zawsze zindywidualizowany charakter
 3. Ceny ustalane są pod projekt.

Zachęcamy do współpracy, lekarzy, dentystów, weterynarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, którzy mają problemu ze statystyką w badaniach medycznych lub chcą mieć prawidłowo wykonaną biostatystykę. Nasza firma statystyczna znajduje się w Sopocie, ale mamy ogromne doświadczenie wykonywania projektów statystycznych online (dlatego tez możesz się zapoznać z naszym wywiadem badawczym (został on wypracowany i ustrukturalizowany w czasie naszej długiej praktyki w kontekście przeprowadzania analiz statystycznych w medycynie oraz biostatystyce)). W momencie kiedy czujemy, że realizacja online nie ma sensu (zagadnienie jest zbyt skomplikowane) to podejmuje się organizacji delegacji i dojazdu do klienta lub wykorzystujemy telekonferencje.

Statystyka medyczna z racji tego, że jest podstawą do wnioskowania o ludziach i podejmowaniu decyzji w kontekście ich życia i zdrowia musi być wykonywana na najwyższym poziomie. Metodolog.pl dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu z klientami i naukowcami dostarcza wysokiej jakości statystyki medyczne, normy medyczne, systemy klasyfikacji i predykcji.

To od prawidłowo wykonanych statystyk medycznych zależy stan zdrowia pacjentów oraz stan zdrowia społeczeństwa polskiego. Warto zastanowić się trzy razy komu zleca się wykonanie statystyk medycznych i analiz statystycznych w szeroko pojętej opiece zdrowotnej.

*Realizujemy projekty statystyk medycznych w całej Polsce ( Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakówie, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach).