Szkolenie - Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS

Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS

Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS

Mamy wszelkie powody ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej nauki i techniki uważać modelowanie równań strukturalnych za jedno z najlepszych metod kompleksowej analizy statystycznej danych. Nie poprawimy szansy na osiągnięcie doskonałego wglądu w interesujące nas zjawiska poprzez majstrowanie z danymi za pomocą tradycyjnych/prymitywnych metod statystycznych. Może natomiast sprostamy temu zadaniu poprzez zastosowanie zaawansowanych metod analizy równań strukturalnych, które kompleksowo odzwierciedlają rzeczywistość w formie zaawansowanego modelu statystycznego.

Zanim czytelnik przystąpi do rozmyślania nad szkoleniem, należy mu się, jak sądzę odpowiedź na pytanie, dlaczego autor tego wpisu traktuje tradycyjne metody statystyczne jako prymitywne, a nie jako metody właściwe naukowemu poznaniu? Dlatego, że choć tradycyjne metody w swojej prymitywnej postaci są metodami wspierającymi i pomocnymi, to jednak gdy badane uniwersum zmiennych o logicznych podstawach teoretycznych jest skomplikowane, a także posiada wielowymiarową strukturę, to tylko i wyłącznie zbudowanie modelu strukturalnego daje wyczerpujący ogląd funkcjonowania zjawiska w swej całej okazałości.

Odpowiednio przeniesiony, dzięki uzyskanym pomiarom, model teoretyczny na matrycę układu strukturalnego przyczynia się już nie tylko do doskonałego wglądu w badane zjawisko, ale też do specyfikowania zmiennych o kluczowym znaczeniu w kontekście jednoczesnego kontrolowania wielu zmiennych współwystępujących, kontrolujących, moderujących a także mediujących. Względnie nieograniczone możliwości modelowania układów ścieżek, kompozycji zmiennych i ich wzajemnych relacji, daje potencjał do empirycznego konfirmowania każdej teorii wyrażonej liczbach. Ponad tymi zaletami istnieje jeszcze kwestia oceny dopasowania zbudowanego modelu do danych, a także porównywanie modeli. Modelowanie równań strukturalnych daje badaczom możliwość na wybranie najlepszego modelu ze wszystkich testowanych za pomocną oceny współczynników dopasowania. Dzięki temu zagadnieniu, spośród konkurujących ze sobą modeli strukturalnych, można wybrać ten który najlepiej pasuje do zebranych danych przy danym układzie. Tylko dzięki takim strategiom porównawczym, badacze mają pewność co do wiarygodności opisu zjawiska.

Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS

Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS Badacze dzięki takiemu poznaniu, jeśli ich metodologia jest wiarygodna, mają bardzo dobrą aproksymacje do wycinka badanej przez nich rzeczywistości. W taki sposób analizowane projekty badawcze są bardzo chętnie przyjmowane przez wysoko punktowane czasopisma naukowe. Wynika to z faktu, że tego typu analiza danych jest bardzo wiarygodna i ma duży potencjał do konfirmacji teorii i dalszej replikacji badań w danym obszarze. Tak jak każde podejście statystyczne, modelowanie równań ma swoje wady i zalety, niemniej korzyści wynikające z jego stosowania przyćmiewają większość niedoskonałości.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z modelowania równań strukturalnych kontakt znajdziesz tutaj.

Oferujemy szkolenie z technik SEM CB oraz PLS SEM.