Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego, to trening, który wykształca umiejętności sformułowania problemu badawczego i jego przetłumaczenia na rozwiązania analityczne. Prognozowanie, predykcja, a także wnioskowanie z analiz jest ostatnim etapem podsumowania solidnie przygotowanych danych, analiz wstępnych, selekcji danych i oceny modeli statystycznych. Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego przygotowanego przez Metodolog.pl jest dobrą formą etapu przygotowawczego dla zespołów mających na celu przetwarzanie dużych wolumenów obserwacji i danych. W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb szkoleniowych Metodolog.pl jest w stanie przygotować materiały, wiedzę i trening dopasowany do specyficznych potrzeb i problemów badawczych.

Czym jest prognozowanie i modelowanie predykcyjne?

Modelowanie predykcyjne to w zasadzie synonimy. Niemniej w biznesie utarły się te pojęcia jako odrębne. Prognozuje się wyniki sprzedaży, rotacji pracowników i przychody, a modele predykcyjne stawia się w kontekście pracy maszyn i systemów informatycznych. Obie te metody można stosować do szerokiego spektrum problemów biznesowych i sytuacji w których decydowanie lub przewidywanie jest zbyt trudne lub drogie dla wykonania przez pojedynczą osobę lub zespół pracowników. Prognozowanie i modelowanie predykcyjne wykorzystuje się najczęściej w kontekście redukcji kosztów lub potęgowania zysków. Najczęściej metody te są stosowane w obsłudze klienta, szacowaniu trwania życia (do momentu przejścia do innej firmy lub odejścia ze stanowiska) klienta i pracownika, ocenianiu ryzyka kredytowego, ocenie wartości leada i wielu innych sytuacjach, które wymagają decyzji lub wniosków opartych o twarde i rzetelne dane, a nie intuicję lub ekspertyzę.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie z prognozowania i modelowanie predykcyjnego jest zdecydowanie zalecane dla zespołów i ludzi mających na celu zajmowanie się przetwarzaniem danych w kontekście biznesowym lub przemysłowym. Szkolenie trwające 16 lub 24 godzin jest w stanie zapewnić wystarczającą wiedzę o podstawach teorii klasyfikacji (obiektów do zbiorów np. osób do grup ryzyka kredytowego) oraz predykcji (wartości ciągłych np. przychodów lub czasu trwania projektu), a także metod eksploracyjnych i odkrywania wiedzy z danych (metody bez nadzoru, sieci Kohonena, analizy skupień, skalowanie wielowymiarowe, PCA, CFA itp.). W tym czasie uczestnicy posiądą również wiedzę na temat wykonywania tych analiz  w darmowych programach do analizy statystycznych takich jak JASP, ORANGE, Rapid Miner, Weka lub R.

Co zawiera podstawa szkoleniowa?

Podstawa szkoleniowa zawiera poznanie praktycznych sposobów eksploracji danych, badania związków liniowych i innych funkcji łączących zmienne. Odróżnienia metod analizy klasyfikacyjnych od metod predykcyjnych, a także sposób odkrywania wiedzy ich oceny pod kątem biznesowym. Podstawą szkolenia jest również zapoznanie uczestników z podstawami weryfikacji hipotez badawczych i odróżnianiu mechanizmów przyczynowoskutkowych od korelacji. To co wyróżnia nasze szkolenie to również nauczenie oceny metod zbierania danych, a także trening formułowania mikro i makro teorii biznesowej rzeczywistości w specyficznych kontekstach działania danego obszaru gospodarowania firmy.

Czy szkolenie może być szyte na miarę?

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego może być szyte na miarę. Polega to na zapoznaniu się z uniwersum problemów danych firmy i  krytycznej ich ocenie. Na podstawie takiego „audytu” jest formułowane spektrum elementów wymaganych poprawy, przeszkolenia, a także wsparcia.

Zachęcamy do kontaktu.