analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Szukanie struktury skali mierzącej problematyczne zachowania finansowe.

Celem poniższej analizy było stworzenie skali mierzącej problematyczne zachowania finansowe.

Takie zachowania zdefiniowano jako zachowania świadczące o niestabilności i kruchości finansowej, braku zdolności do dbania o finanse, zwiastujące wykluczenie finansowe. Powiązane są z alternatywnymi, niekiedy mniej aprobowanymi społecznie, sposobami organizacji pieniędzy oraz kłopotami wynikającymi z ich deficytu. Świadczą one  o potencjalnie słabej kondycji finansowej.

 W  tym celu wykorzystano 16 pozycji kwestionariuszowych dla których przeprowadzono serię analiz. Pozycje zawierały informacje między innymi dotyczące stanu zadłużenia badanego (jakiego rodzaju długi posiada), jego subiektywnej ocenie oszczędności i reakcji na zastaną sytuację finansową.

W pierwszej kolejności dokonano analizy głównych składowych (PCA) w celu redukcji liczby zmiennych opisujących problematyczne zachowania finansowe. Następnie, by sprawdzić czy nowo powstały model jest zasadny i trafnie opisuje badane zjawisko, przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA). Na koniec przy pomocy analizy rzetelności zbadano jak dokładnie pozycje kwestionariusza opisują tę strukturę.

Szukanie struktury skali mierzącej problematyczne zachowania finansowe. <- PDF z raportem