Tag / analiza regresji

  Loading posts...
 • pomoc statystyczna statystyka metodolog

  Algorytm postępowania – Liniowa regresja wielozmiennowa

  Zarówno oszacowania parametrów jak i wnioski co do jakości modelu szacowanego MNK, oparte o wartości R2, F-statystyki t-statystyk mogą być fałszywe, jeśli niespełnione są założenia MNK:   o normalności rozkładu składnika losowego…

 • problemy klasyfikacyjne

  Założenia regresji logistycznej. Normy stosowania testu.

    Założenia regresji logistycznej .  Analiza regresją logistyczną to nic innego jak zastosowanie testu statystycznego dla specyficznego układu zmiennych i celu analizy. Regresja logistyczna nie ma wielu z kluczowych założeń regresji liniowej i…

 • problemy klasyfikacyjne

  Steiger z bar statistic – test istotności statystycznej dla różnic między korelacjami

    Nie wiesz, ale chcesz policzyć różnice pomiędzy korelacjami, policzyć efekt mediacyjny lub porównać różnice pomiędzy wektorami B? Przeszukaliśmy dla Was internety w celu dostarczenia tego typu analiz statystycznych. Są one rzadko…

 • problemy klasyfikacyjne

  Analiza regresji logistycznej.

    Analiza regresji logistycznej Analiza dyskryminacyjna i regresji liniowej, przy odpowiednich założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość…

 • Analiza supresji (Analiza Mediacji)

    Analiza supresji Efekt supresji to przykład efektu pośredniego, czyli wpływającego na zmianę relacji między predykatorem a zmienną objaśnianą po wprowadzeniu tzw. trzeciej zmiennej. Do efektów pośrednich należą: efekty mediacyjne, efekty supresyjne…