Tag / analiza testem t studenta

    Loading posts...
  • analiza statystyczna w nauce

    Etapy wnioskowania statystycznego i wybór odpowiedniego testu.

      Na etapy wnioskowania statystycznego i wyboru testu składają się następujące punkty: -sformułowanie hipotezy zerowej i alternatywnej -określenie skali pomiarowej badanej zmiennej -wybór testu statystycznego -określenie poziomu istotności alfa dla testu statystycznego…