Tag / crisp dm

  Loading posts...
 • pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

  Metodologia Data Minig – Crisp DM. Struktura procesu.

  Co to jest data mining? Ogromne ilości danych są generowane każdego dnia przez urządzenia, strony internetowe, instytucje państwowe, firmy/przedsiębiorstwa oraz badania naukowe. Dane te posiadają wiele odpowiedzi na pojawiające się problemy spotykające…

 • CRISP-DM etap szósty – wdrażanie – plan wdrożenia

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap szósty – wdrażanie  Plan wdrożenia  Zadanie To zadanie bierze pod uwagę ocenę wyników i determinuje strategię wdrożenia. Jeżeli generalna procedura została zidentyfikowana…

 • analiza statystyczna wyników badań

  CRISP-DM etap piąty – ewaluacja czyli ocenianie wyników

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap piąty – ewaluacja Ocenianie wyników  Zadanie Poprzednie kroki oceny traktowały o takich czynnikach jak precyzyjność i uniwersalność modelu. Ten krok ocenia stopień…

 • czerwony alarm pogotowie statystyczne

  CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie i wybór techniki modelowania

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie  Wybór techniki modelowania  Zadanie Pierwszą kwestią w modelowaniu jest wybór techniki, która zostanie zastosowana. Chociaż mogłeś już wybrać…

 • analiza statystyczna ankiet

  CRISP-DM etap trzeci – preparowanie danych – Wybór danych

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data minig  etap trzeci – preparowanie danych  Wybór danych  Zadanie Decyzja, które dane zostaną użyte do analizy. Kryteria zawierają trafność względem celów eksploracji danych,…