Tag / diagnostyka

    Loading posts...
  • Biostatystyka analiza statystyczna danych medycznych

    Składnik losowy – biały szum

      Składnik losowy i diagnostyka modelu ekonometrycznego. Kształtowanie się składnika losowego w modelu ekonometrycznym, jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat tego, czy model został zbudowany prawidłowo. Jego wartość to różnica…