Tag / metody i sposoby

    Loading posts...
  • analiza statystyczna ankiet

    Struktura procesu badawczego (Metodologia Badań)

    Struktura procesu badawczego w psychologii Psychologia jest nauką o zachowaniach człowieka, które są ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (czynności) oraz o samym człowieku, który jest podmiotem swoich działań (Tomaszewski, 1975 za: Brzeziński,…