Tag / odchylenie ćwiartkowe

    Loading posts...
  • Dane binarne w statystyce

    Statystyka opisowa – statystyczny opis danych.

    Statystyka opisowa Od czego najlepiej zacząć analizę danych, gdy już wszystkie pracowicie wprowadzimy do programu i nie mamy pojęcia co dalej? Musimy się zaznajomić z naszymi danymi i zobaczyć co tak naprawdę…