Tag / spójność pomiaru psychologicznego

    Loading posts...
  • Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha – analiza rzetelności.

      Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha  Edukatorzy medyczni próbują stworzyć rzetelne i wiążące testy i kwestionariusze by zwiększyć trafność swoich szacunków i ocen. Trafność i rzetelność są dwoma fundamentalnymi elementami w ocenie narzędzi…