Tag / spójność pomiaru

    Loading posts...
  • Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha – analiza rzetelności.

      Wyciskanie sensu z Alfy Cronbacha  Edukatorzy medyczni próbują stworzyć rzetelne i wiążące testy i kwestionariusze by zwiększyć trafność swoich szacunków i ocen. Trafność i rzetelność są dwoma fundamentalnymi elementami w ocenie narzędzi…

  • Analiza statystyczna standardy APA

    Współczynnik rzetelności – Alfa Cronbacha.

       Alfa Cronbacha jest statystyką. Używa się jej zwykle do mierzenia wewnętrznej spójności albo rzetelności psychometrycznego narzędzia.   Innymi słowy, mierzy jak dobrze zestaw zmiennych albo pozycji mierzy pojedynczy, jednowymiarowy ukryty aspekt…