analiza statystyczna metodolog

Odkrywanie / eksploracja zmiennych.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Odkrywanie / eksploracja zmiennych.

Odkrywanie i eksploracja zmiennych polega na wykryciu w zbiorze danych spójnych lub sensownych wzorców informacji metodami statystycznymi. Stosuje się to w momencie kiedy dokładnie nie wiemy konkretnie z czym mamy do czynienia w zbiorze danych, ale nasza wiedza ekspercka lub intuicja podpowiada, że coś w niej sensownego może być. Odpowiednimi metodami statystycznymi możemy wykryć np. grupy obserwacji różniące się między sobą różnymi cechami (np. grupa osób optymistycznych i pesymistycznych, wyróżnionych ze względu na poziom zadowolenia z życia, dochodów, zdrowia, i poziomu zrównoważenia emocjonalnego), możemy odkryć strukturę kwestionariusza mierzącego preferencje zawodowe (preferencja aktywności z danymi, preferencja aktywności z ludźmi, preferencja aktywności fizycznych i artystycznych). Jednym słowem odkrywanie wiedzy z danych to eksplorowanie zbioru w poszukiwaniu sensu i spójności w danych różnymi metodami statystycznymi.

pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

Budowa wskaźników

 

Budowa wskaźników.

W bazie znajdują się zmienne które trzeba poddać przekształceniom mającym na celu utworzenie zagregowanego wskaźnika. Wskaźnikiem może być wartość BMI=(waga/wzrost*wzrost), logarytm naturalny z zarobków, zsumowany lub uśredniony wyniki z kilku pytań kwestionariusza mierzącego postawy wobec pieniędzy lub różnica wieku wyrażonego w latach ze stażem pracy (czyli miara rozpoczęcia pracy zawodowej).

analiza statystyczna wyników badań

Eksperyment naukowy.

 

Eksperyment naukowy.

Eksperymentem jest wywołanie pewnych przyczyn (tzw. manipulacją eksperymentalną) oraz pomiar skutków tego oddziaływania.

czerwony alarm pogotowie statystyczne

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

W takim układzie badania mamy do czynienia z zebraniem różnych wyników np. w formie ankiety powiązanych np. z informacją o tym czy ktoś spłacił kredyt gotówkowy lub nie. W kwestionariuszu zbierano informację o różnych cechach psychologicznych, szerokiej gamie informacji demograficznych, zarobkach oraz potencjale kulturowym osoby. W takim przypadku nie mamy sprecyzowanych hipotez i chcemy dopiero zweryfikować wpływ poszczególnych zmiennych na inne zmienne. W sytuacji eksploracyjnego charakteru badania mamy do czynienia wtedy kiedy nie wiemy co może wyjść z naszego badania, ale mamy przypuszczenia, że w zebranych danych potencjalnie znajdują się różne istotne zależności.

Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Weryfikacyjny charakter badania.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Weryfikacyjny charakter badania.

Jest to badanie mające ściśle określony schemat. Głównym celem jest weryfikacja konkretnych hipotez konkretnymi zmiennymi zebranymi w toku badania. Chodzi o to by zweryfikować serię hipotez/przewidywań/problemów badawczych.

Przykładem weryfikacyjnego charakteru badania jest badanie polegające na zbadaniu wpływu choroby niedokrwiennej serca na czas trwania życia. W układzie tego badania brały udział osoby zdrowe i chore na chorobę niedokrwienną objęte obserwacją kliniczną rozłożoną w czasie.

W badaniu takim mamy informacje o zmiennych co do których mamy pewność, że odpowiedzą na nasze hipotezy/przewidywania/problemu badawcze.