Tag / weryfikacja hipotez

  Loading posts...
 • Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

  Weryfikacyjny charakter badania.

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Weryfikacyjny charakter badania. Jest to badanie mające ściśle określony schemat. Głównym celem jest weryfikacja konkretnych hipotez konkretnymi zmiennymi zebranymi w toku badania. Chodzi o…

 • analiza statystyczna w nauce

  Czym jest testowanie hipotezy? Podstawy metodologii badań naukowych

  Czym jest testowanie hipotezy?   Statystyczna hipoteza jest założeniem o parametrze populacji. To założenie może się okazać prawdziwe lub nie. Testowanie hipotezy odnosi się do formalnych procedur używanych przez statystyków by przyjąć…

 • analiza statystyczna ankiet

  Struktura procesu badawczego (Metodologia Badań)

  Struktura procesu badawczego w psychologii Psychologia jest nauką o zachowaniach człowieka, które są ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (czynności) oraz o samym człowieku, który jest podmiotem swoich działań (Tomaszewski, 1975 za: Brzeziński,…