analiza statystyczna wyników badań

Usługi i pomoc przy statystyce i analizie danych. Opracowania statystyczne Wrocław.

meto1

Wiemy, że jesteś z Wrocławia i wiemy, że masz na głowie analizę statystyczną.

Zajmujemy się statystyką w naukach społecznych (psychologia (w tym psychometria), socjologia, pedagogika i ekonomia (w tym ekonometria)) i naukach o życiu i zdrowiu (medycyna, biostatystyka, pielęgniarstwo, weterynaria).

W opracowaniach statystycznych wykonujemy głównie czynności związane z :

 • weryfikacją hipotez
 • doborem testów statystycznych
 • weryfikacją statystyczną (testy Chi Kwadrat, Alfa Cronbacha)
 • opracowaniem analiz statystycznych (ANOVA, ANCOVA)
 • konstrukcją modeli regresji (liniowa, logistyczna)
 • segmentacją (analiza skupień)
 • analizami w marketingu (analiza koszykowa, analiza conjoint)
 • statystyką medyczną (analiza przeżycia)

Pracę wykonujemy bardzo szybko, standardowe zlecenia nie przekraczają 5 dni roboczych. Średnia cena za projekt statystyczny wynosi około 450-550 zł (sprawdź jak wygląda wycena projektu). Wykonanie opracowań analizy statystycznej danych przeprowadzamy na ternie całej Polski (szczególnie w Warszawie, Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Sopocie i Olsztynie Wrocławiu).

Ponad to

Metody statystyczne, techniki analizy jak i usługi statystyczne są powiązane ze stałymi, cyklicznymi projektami naukowymi, problemami natury zarządzania i weryfikacji prawidłowości w naukach przyrodniczych oraz technicznych. W nauce z usług statystycznych korzystają osoby mające problem z weryfikacją hipotez w pracach magisterskich, projektach licencjackich a także w przypadku rozpraw doktorskich. Dobra pomoc statystyczna to obsługa wyników badań, która tyczy się wszystkich etapów procesu naukowego (od analizy teorii i metodologii badania po specyficzne przewidywania i hipotezy oraz analiza badań własnych). Warto dłużej się zastanowić nad wyborem dostawy i zlecić usługę wykonania analizy statystycznej profesjonalnej firmie lub ekspertowi od analizy danych.

Firma Metodolog dostarcza tego typu rozwiązania. Jeśli jesteś ciekaw naszych kompetencji oraz możliwości skontaktuj się z nami poprzez stronę. Poza przetwarzaniem danych posiadamy zasoby do przeprowadzania badań ilościowych w naukach o zachowaniu. Metodolog.pl jest usługodawcą rzetelnym i długo działającym na rynku.

Najczęściej w naukach społecznych lub naukach o zachowaniu tworzona jest analiza statystyczna wyników badań lub analiza danych statystycznych na podstawie przeprowadzonych badań i zebranych informacji o interesujących zjawiskach. Metodolog.pl pomaga w zaprojektowaniu metodologicznie poprawnych ankiet (ustaleniu skal pomiarowych), kwestionariuszy (budowa rzetelnych miar odnoszących się do pomiaru postaw, opinii, cech (psychometria)), eksperymentów, wybraniu próby badawczej (oraz jej odpowiedniej liczebności) i przeprowadzeniu badania (w ofercie mamy też badania online. Ponad to pomagamy przy obliczeniach w weryfikacji hipotez stawianych w kontekście konkretnego badania.

Zachęcamy do współpracy osoby mieszkające we Wrocławiu.

Wiele pytań badawczych i przewidywań jest zależna od tego jaki kształt ma przyjąć szacowany wynik. Dlatego wiele hipotez i problemów badawczych może być weryfikowana wieloma typami metod statystycznych. Metodolog ma na swoim zapleczu badawczym testy odpowiadające na wymagania 99% problemów zapewniając nawet bardzo wysublimowane wyniki. Poniżej przedstawiamy spektrum wykonywanych testów. W zależności od wymagań projektu jesteśmy dowolnie manipulować testami i uzyskiwać pożądane rezultaty (widziane z perspektywy stawianych przewidywań lub celu analizy).

Do wykorzystywanych u nas metod statystycznych należą między innymi testy statystyczne weryfikujące hipotezy i skomplikowane przewidywania są to między innymi:

 • analiza wariancji
 • testy t studenta
 • analizy korelacji
 • analizy regresji (liniowa, krzywoliniowa, logistyczna)
 • analiza równań strukturalnych
 • konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA
 • analiza dyskryminacyjna
 • drzewa decyzjyne
 • mapy percepcyjne lub mapy odległości wykonywane metodą ALSCAL lub PROXCAL (weryfikacja podobieństw między produktami)
 • analizy mediacji (weryfikacja osłabiającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analizy supresji (weryfikacja wzmacniającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analiza CONJOINT i wiele wiele innych…

Do statystycznych metod eksploracyjnych należą:

 • analiza skupień
 • analiza czynnikowa PCA
 • analiza koszykowa
 • analiza korespondencji
 • sieci Kohonena

Więcej info na naszym statystycznym blogu.

Nasze metody statystyczne wykorzystujemy w wielu kontekstach są to między innymi:

 1. Analiza badań ewaluacyjnych w programach i interwencjach społecznych
 2. Analiza statystyczna badań
 3. Weryfikacja statystyczna poziomu przestępczości
 4. Weryfikacja wyników eksperymentów
 5. Weryfikacja badań ilościowych
 6. Analiza zadowolenia gospodarstw domowych
 7. Analiza wpływu inflacji wykształcenia wyższego na wysokość zarobków
 8. Statystyka wykroczeń i przestępstw
 9. Obliczenia statystyczne w ocenie pracy instytucji państwowych
 10. Analiza danych panelowych
 11. Analiza danych z badań syndykatowych
 12. Analiza diagnoz społecznych
 13. Statystyczna analiza danych w badaniach nad porównywaniem populacji
 14. Weryfikacji hipotez
 15. Sposoby budowy statystycznych wskaźników i modeli wyjaśniających
 16. Analiza skuteczności i siły efektu

Statystyczna analiza danych do prac badawczych

 1. Rozpoznanie potrzeb i ustalenie problemów badawczych
 2. Ustalenie kierunku weryfikacji badania statystycznego /hipotez badawczych
 3. Wybór metod statystycznych w badaniach
 4. Wykonanie obliczeń statystycznych i wizualizacji danych
 5. Analiza mocy testów i oszacowanie siły efektów zależności i wpływów czynników badanych
 6. Konsultacje, korepetycje, wsparcie i pomoc statystyczna oraz naukowa

Benefity

 1. Poradzenie sobie z dosyć trudną rzeczą jaką jest statystyka
 2. Oszczędność czasu przy badaniach
 3. Posiadanie profesjonalnie wykonanych obliczeń i opisu statystycznego artykule naukowym
 4. Realizacja zawsze wykonana w terminie
 5. Rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące statystyki

Zalety

 1. Pomoc specjalisty od statystycznej analizy danych i metodologii badań i interdycyplinarnego zespołu
 2. Podejście ma zawsze zindywidualizowany charakter
 3. Wsparcie on line, tel, mail
 4. Ceny ustalane są pod projekt.

 

Rodzaje analiz statystycznych.

 

Kontakt

*Przy zlecaniu tego typu usług pamiętaj o tym, że nie wszystkie firmy są rzetelne i nie każdy jest specjalistą. Najważniejsze jest głębokie przemyślenie komu zlecić tego typu dzieło. Zazwyczaj dobrzy specjaliści od analizy danych mają stałych klientów a ponad to po kontakcie z nimi można odczuć wrażenie posiadanych kompetencji pytając o różne kwestie związane ze statystyką i badaniami. Nigdy nie płać z góry za wykonanie analizy statystycznej osobom nie mających wpisu w CEIDG.