Tag / wskaźnik spójności wewnątrztreściowej

    Loading posts...
  • Analiza statystyczna standardy APA

    Współczynnik rzetelności – Alfa Cronbacha.

       Alfa Cronbacha jest statystyką. Używa się jej zwykle do mierzenia wewnętrznej spójności albo rzetelności psychometrycznego narzędzia.   Innymi słowy, mierzy jak dobrze zestaw zmiennych albo pozycji mierzy pojedynczy, jednowymiarowy ukryty aspekt…