jak opisać wyniki ankiety

Jak opisać wyniki ankiety

Jak opisać wyniki ankiety?

Jak opisać wyniki ankiety? Na tym pytaniem codziennie zastanawia się masa studentów pracujących nad swoimi pracami empirycznymi. W naszym wcześniejszym wpisie pisaliśmy co nie co o tym jak opisać wyniki ankiety (klik).  Wspominaliśmy też jak postępować w przygotowaniu planu i wykonania raportu podsumowującego opis zebranych danych (klik). Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do tych wpisów ponieważ stanowią dobrą podstawę do zainspirowania się.  Ponad to są pomocne w wykonaniu własnej pracy związanej z tym jak opisać wyniki ankiety. W tym wpisie chcielibyśmy nawiązać do skorzystania z naszych usług polegających na kompleksowej analizie ankiet i kwestionariuszy. Firma Metodolog.pl od wielu lat zajmuję się kompleksową pomocą statystyczną w wielu dziedzinach nauki. Z doświadczenia wiemy, że wielu studentów ma dosyć wysokie wymagania dotyczące analiz statystycznych i tego jak ma wyglądać raport statystycznych.

Skorzystanie z usługi pomocy statystycznej przy opisie wyników ankiety.

Jako firma dostarczająca tego typu rozwiązania chcielibyśmy zachęcić wszystkich do skorzystania z naszej oferty usług i pomocy statystycznej. W kwestii realizacji projektów naukowych Metodolog.pl jest bardzo dobrym partnerem współpracy. Z bogatego doświadczenia możemy powiedzieć, że doskonale orientujemy się realizacji projektów na poziomie akademickim. Dokładnie wiemy jakie standardy muszą być spełnione, aby praca naukowa została przyjęta przez osoby akceptujące tego typu prace (np. recenzenci). W realizacji projektów statystycznych stosujemy standardy edytorskie APA wersja 6. Wykorzystujemy również też standardy dostarczane przez ASA (Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne). Wszystkie raporty statystyczne dotyczące opisu wyników ankiety wykonujemy w tych standardach ze względu na to, że cieszą się międzynarodową (w tym także Polsce) akceptacją. Dodatkowo są one również niezwykle użytecznymi materiałami z perspektywy interpretacyjnej. Standardy te – tak jak każde inne standardy – ułatwiają interpretację, ocenę i porównywanie raportów. Stanowi to niezwykły atut przy ocenie pracy badawczej przez recenzenta lub promotora pracy.

Jak opisać wyniki ankiety? Rozwiązanie.

Wszystkim osobom zastanawiającym się nad wyborem dostawcy usług statystycznych, pomocy przy analizie danych i interpretacji wyników badań ankietowych zachęcamy do zapoznania się z naszą rozbudowaną ofertą.

Nie wiesz jak opisać wyniki ankiety? Kontakt.

 

Dane binarne w statystyce

Czym jest cecha wielowymiarowa i jak wygląda jej rozkład

meto

 

Czym jest cecha wielowymiarowa i jak wygląda jej rozkład?

Przeważnie gdy mamy do czynienia z jednostkami statystycznymi wchodzącymi w skład zbiorowości generalnej, to charakteryzowane są one więcej niż jedną cechą. W związku z tym, że – z reguły – zachodzi pewna zależność pomiędzy nimi, bada się je razem, by ustalić występujące rodzaje zależności, jaka jest ich siła, kształt czy kierunek.

Wielowymiarową cechą statystyczną nazywamy zbiór cech, którymi jednocześnie opisywane są jednostki populacji. Wymiar uwarunkowany jest liczebnością tych cech. Tak samo jak cechy jednowymiarowe, cechy wielowymiarowe dzielimy na mierzalne i niemierzalne oraz skokowe i ciągłe. Badając własności rozkładów wielowymiarowych, dokonujemy analizy współzależności.

Często spotykaną cechą jest cecha dwuwymiarowa, więc poświęćmy jej chwilę i na jej przykładzie dokonajmy opisu współzależności. Tak jak powyżej zostało napisane, liczba cech decyduje o wymiarze. Skoro rozważamy cechę dwuwymiarową, to nietrudno jest zgadnąć, że występują dwie własności/ cechy jednocześnie opisujące jednostki populacji. Pełna  definicja cechy dwuwymiarowej brzmi:

„Cecha dwuwymiarowa – to będące przedmiotem jednoczesnego badania dwie własności elementów zbiorowości, pozwalające na rozróżnienie jednostek miedzy sobą.”

Statystyka opisowa, M. Sobczyk

Zbiór wszystkich jednostek opisywanych  jednocześnie przez powyższe dwie cechy, nazywamy zbiorowością dwuwymiarową. A na czym polega dwuwymiarowy rozkład empiryczny? Według dr Mieczysława Sobczyka jest „to uporządkowany zbiór par wartości (wariantów) cech x oraz y (xi,yi) wraz z przyporządkowanymi im liczebnościami (nij) lub częstościami względnymi (wij). Potrzebne jest skorzystanie z pomocy lub usług statystycznych ?

Autorem tekstu jest Martyna Kuligowska

Martyna Kuligowska Analiza statystyczna danych