Tag / zdolność kredytowa

  Loading posts...
 • analiza statystyczna ankiet

  Modele scoringowe. Czym jest scoring i jakie ma zastosowanie?

    Modele scoringowe. Czym jest scoring i jakie ma zastosowanie? Model scoringowy jest systemem oceny pozwalającej na utworzenie klasyfikowania klientów banku na podstawie wybranych cech. Metodologia credit scoringu to procedury weryfikacji statystycznej…

 • ryzyko kredytowe analiza statystyczna ryzyka kredytowego

  Metody oceny zdolnosci kredytowej

    Metody oceny zdolności kredytowej Pojęcie zdolności kredytowej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) definiuje zdolność kredytowa…