testowany model teoretyczny przez SEM PLS

testowany model teoretyczny przez SEM PLS