metodolog biel

Trafność różnicowa konstruktów – Podstawowe założenie w modelowaniu równań strukturalnych