Metrówka

Trafność różnicowa konstruktów – Podstawowe założenie w modelowaniu równań strukturalnych SEM CB i SEM PLS