Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Weryfikacyjny charakter badania.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Weryfikacyjny charakter badania.

Jest to badanie mające ściśle określony schemat. Głównym celem jest weryfikacja konkretnych hipotez konkretnymi zmiennymi zebranymi w toku badania. Chodzi o to by zweryfikować serię hipotez/przewidywań/problemów badawczych.

Przykładem weryfikacyjnego charakteru badania jest badanie polegające na zbadaniu wpływu choroby niedokrwiennej serca na czas trwania życia. W układzie tego badania brały udział osoby zdrowe i chore na chorobę niedokrwienną objęte obserwacją kliniczną rozłożoną w czasie.

W badaniu takim mamy informacje o zmiennych co do których mamy pewność, że odpowiedzą na nasze hipotezy/przewidywania/problemu badawcze.