wizualizacja błędu pierwszego i drugiego rodzaju

błąd pierwszego i drugiego rodzaju przy statystycznej weryfikacji hipotez