analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Wizualizacja darmowej wersji raportu z psychologicznego testu osobowości Mirror.

Mirror Slogan

Prace programistyczne trwają i już powoli widać ich koniec.

Dziś rano dostawca rozwiązań informatycznych wysłał mi informacje, że już można oglądać i zapisywać PDFy z wynikami testu Mirror. Zachęcamy do oglądania.

testmirror.pl-WYNIKI TESTU OSOBOWOŚCI