analiza statystyczna wyników badań

Wnioski o dotacje i granty naukowo badawcze. Doradztwo statystyczne.

Statystyczne oraz metodologiczne wsparcie wniosków o grandy naukowo badawcze.

Jak Metodolog.pl może pomóc zdobyć grant lub dotację której potrzebujesz?

Odpowiednio przygotowany i zaprezentowany wniosek o grant jest kluczowy przy pozyskaniu przyznania grantu oraz  finansowania projektu badawczego i dalszej kariery naukowej. Z pomocą Metodolog.pl ukierunkujemy Cię i pomożemy ominąć wiele powszechnych błędów które prowadzą do odrzucenia projektu.

Pierwszy powód odrzucenia wniosku o grant badawczy: Biedny plan badawczy i słabe analizy statystyczne.

Twój wniosek o grant ma szansę zostać odrzucony jeśli nie dostarczysz przekonujących i nieodpartych dowodów popierających plan dla solidnej metodologii badawczej oraz eksperckiego poziomu analiz statystycznych. W rzeczywistości jedynym z wielu powodów odrzucenia wniosków jest to, że plany eksperymentalne są biednie zaprojektowane, posiadają nieodpowiednia metodologię oraz brak specyficznych szczegółów planowanych analiz statystycznych weryfikujących wyniki badania lub linii badań. W Metodolog.pl możemy istotnie zwiększyć szansę otrzymania grantu badawczego poprzez pomoc w rozwinięciu kuloodpornego planu badawczego z perfekcyjnie dopasowaną metodologią oraz ekspercki poziom rekomendacji dla podejść statystycznych które potencjalnie można wykorzystać w planie badawczym.

Możemy pomóc w przygotowaniu propozycji grantu który:

  • Jest zbudowany na mądrych hipotezach które stwarzają wyniki użyteczne i rzetelne oraz które są skierowane w kierunku potrzeb klientów agencji fundującej i społeczności.
  • Prezentuje konkretny plan badawczy ze szczegółowym opisem analiz statystycznych, metodologii, procedur, kontroli zmiennych i solidnej oceny planu by pozwolić agencji nadającej grant monitorować efektywność prac badawczych.
  • Używa mądrych metod badawczych które dostarczają potwierdzonej integralności i praktycznej aplikowalności do problemów i kwestii od ręki

 

Drugi powód odrzucenia grantu: Kompetencje badacza.

To, że jest się badaczem pewnego pola nie pociąga to za sobą bycia ekspertem w statystyce i analizie danych. Niemniej przygotowanie obiecującej propozycji grantu wymaga kompetencji w osobistym przeprowadzaniu badań. Wielki odsetek grantów kiełznie na panewce poprzez słabe ukazywanie poziomu ekspertyzy wymaganej w proponowanych badaniach. Metodolog.pl może pomóc w rozszerzeniu zaplecza w metodologii badawczej nauk społecznych, medycznych, psychometrii, biostatystyce i statystycznej analizie danych. Pomożemy w budowie przekonywającego grantu badawczego który:

  • Obejmuje złożone dowodzenie które niesie nowe informacje i które ma pozytywnych wpływ na polityki, procedury lub usługi organizacji udzielającej grantu
  • Szczegółowo dopasowane podstawowe hipotezy i szytą na miarę metodologię
  • Ma wystarczającą moc analiz statystycznych

Możemy dostarczyć kompletne rozwiązania dla wniosków o grant i dotacje i analizy statystyczne od koncepcji po propozycje przez aktualnie dokonywane badania. Pracujemy szybko (ale bez przesady, dobra nauka wymaga czasu). Przedsięwzięcia tego typu trzeba objąć specjalną troską i dokładnością.

  • Oferujemy doświadczenie w różnego rodzaju analizach statystycznych i modelach obliczeniowych
  • Dajemy jakościową ekspertyzę
  • Gwarantujemy elastyczny grafik i czasowo trwające wsparcie większością kanałów komunikacyjnych.

Pomoc statystyczna, analizy statystyczne, usługi naukowe w Metodolog