Metodologia badań naukowych

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych – przydatne porady, sugestie i dobre praktyki

 założenia regresji logistycznej

 

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych – przydatne porady, sugestie i dobre praktyki.

Sposób, w jaki podejdziesz do swojego pytania badawczego, będzie miał dogłębny efekt na sposób w jaki skonstruujesz swoją rozprawę naukową, więc ten tekst omawia typy badań, jakich możesz się podjąć przy swoim elaboracie. Wykorzystanie literatury i studiów przypadku jest wzięte pod rozwagę i zasługi poprzednich badań są omówione i dane jest kilka porad jak użyć istniejących danych z badań. Możesz nie być z zamiłowania statystykiem, ale potencjalna trafność ilościowego podejścia powinna zostać rozważona, podobnie jak idea analiz jakościowych, a prowadzenie twoich własnych badań może zaowocować cennymi danymi. Możliwości wykorzystania ilościowych i jakościowych danych także zostały tutaj przedyskutowane.

Jakie podejście powinienem wybrać do badań– jakościowe czy ilościowe?

Twoje podejście, projekt badawczy i pytania badawcze są ze sobą ściśle powiązane. ‘Podejście’ oznacza coś więcej niż tylko typ danych, których użyjesz – odnosi się to do całościowej orientacji twojego badania i rodzaju twierdzeń, jakie wybierzesz do swojej pracy. Rozprawy naukowe mogą być oparte zarówno na ilościowych albo jakościowych danych, albo na kombinacji jednych i drugich. To, które podejście wybierzesz może zależeć od twoich preferencji i umiejętności, a także dopasowania poszczególnych podejść do twojego tematu. Musisz być w stanie uargumentować dlaczego wybrałeś takie, a nie inne dane. Dane ilościowe są szczególnie przydatne, gdy chcesz odkryć jak powszechne są poszczególne formy zachowań, takich jak zażywanie narkotyków w danej grupie wiekowej. Dane jakościowe przydają się wtedy, kiedy chcesz dowiedzieć się, dlaczego ludzie angażują się w takie zachowania.

Pomyśl o metodach badawczych, których używałeś do tej pory. Pomyśl o różnych rodzajach badań, o których wcześniej czytałeś. Jest wiele obszarów, by używać podejść i metod takich, jakie są dla ciebie najwygodniejsze. Musisz potrafić uzasadnić swoje podejście i metody, a cytowanie adekwatnej literatury może w tym wydatnie pomóc.

Co jeżeli chcę dowiedzieć się czegoś o trendach społecznych albo mierzalnych efektach poszczególnych nurtów politycznych?

 

Prawdopodobnie będziesz chciał użyć ogromnej bazy danych do analizy i przeprowadzić ilościową analizę danych, będziesz chciał zaadaptować realistyczne podejście do badanego tematu. Rozprawy ilościowe są zwykle bliższe dolnej granicy dopuszczalnej długości dla rozpraw (np. jeśli długość ma wynosić 5000-8000 słów, rozprawa oparta na ilościowej analizie prawdopodobnie będzie miała w okolicach 5000 słów). Będzie także zawierać tabele i grafiki obrazujące istotne odkrycia. Pamiętaj, że wszelkie tabele muszą być zatytułowane i oznaczone, a źródła twoich danych muszą zostać podane do wiadomości.

Co jeśli chcę nagrać poglądy ludzi na jakieś zjawisko i oddać im „głos”?

 

Wtedy będziesz chciał prawdopodobnie użyć pogłębionych danych jakościowych i możesz chcieć zaadaptować realistyczne, fenomenologiczne albo konstrukcjonistyczne podejście do tematu. Jakościowe rozprawy będą zawierać opisowy materiał, zazwyczaj ekstrakty z wywiadów, konwersacji, dokumentów lub notatek terenowych i dlatego zwykle bliżej im do górnej granicy słów (np. 8000). Rodzaje metod adekwatnych do rozprawy zawierają analizy treści, badanie etnograficzne małej skali, dogłębne jakościowe wywiady również o małej skali.

To czy wybierzesz ilościowe czy jakościowe analizy będzie zależeć od kliku rzeczy:

 • Preferowanego przez ciebie podejścia (realistycznego, fenomenologicznego lub konstrukcjonistycznego).
 • Twoich zdolności i umiejętności względem metod zbierania danych i analiz.
 • Temat zagadnienia, którym się interesujesz.
 • Struktury twojego pytania badawczego.

Czy mogę połączyć metody ilościową i jakościową?

 

Jest wiele sposobów by połączyć jakościowe i ilościowe dane oraz analizy. Oto dwa przykłady:

 • Możesz być zainteresowany zrobieniem analizy, która jest początkowo ilościowa, przyglądając się trendom społecznym albo politycznym. Aczkolwiek możesz chcieć wprowadzić także „ludzki dotyk” poprzez przeprowadzenie jednego lub więcej wywiadów, pytając o znaczenie tych trendów dla ludzi, albo jak poszczególne jednostki doświadczają danych wydarzeń. Po zrobieniu analizy ilościowej, powinieneś załączyć rozdział albo sekcję na temat danych jakościowych, które udało ci się zgromadzić. W dyskusji nad odkryciami możesz użyć danych jakościowych by pomóc w zrozumieniu wzorów a analizie jakościowej.
 • Możesz być zainteresowany zrobieniem ewaluacyjnego studium przypadku jakiegoś procesu albo linii politycznej. Będziesz miał konkretną rzecz, na której się skupisz – ‘przypadek’, któremu się przyglądasz. Wtedy przeprowadzisz triangulację metod – i.e. zbierzesz dane na kilka różnych sposobów, i niektóre z nich mogą być ilościowe. Przeanalizujesz każdy rodzaj danych o opiszesz je, a potem stworzysz dyskusję pokazującą jak każdy fragment analizy przyczynia się do całościowego obrazu tego co się dzieje.

Twój superwizor albo nauczyciel od metod badawczych może być w stanie dać ci szczegółowe przykłady tych dwóch albo innych metod by połączyć metody.

Czy moja rozprawa może być całkowicie oparta na literaturze?

 

Tak. Jeśli zdecydujesz się pisać rozprawę, przede wszystkim, teoretyczną, to właściwie niemal koniecznym jest by całkowicie oprzeć ją na literaturze. To prawdopodobnie będzie metodologia analizy teoretycznej: selekcja i dysputa nad teoretycznymi i opisowymi materiałami, w kontekstach i przy szczegółowym porównaniu teorii w poszczególnych warunkach. Możesz rozważać jak użyteczne są pewne koncepcje i teorie przy próbie zrozumienia pewnych wzorów zachowań. Jakie zastosowanie ma koncepcja rasizmu instytucjonalnego? Czy obiektywne media są w ogóle możliwe? Jak wykorzystać teorię subkulturanlą do zrozumienia wirtualnych społeczności. W takich wypadkach źródłem zainteresowania nie jest odkrycie czegoś o świecie społecznym, np. wirtualnych społecznościach, ale raczej ocena wartości kluczowych koncepcji i teorii pomagających zrozumieć otaczający nas świat. Jak badanie zostało wykonane i jak kontrastujące ze sobą podejścia zostały wykorzystane, musi być bardzo dokładnie wyjaśnione.

Teoretyczne badania nie koniecznie są „łatwiejsze” od empirycznych, szczerze mówiąc, mogą być dużo trudniejsze. Pamiętaj, że badania teoretyczne, oparte na danych, muszą mieć swój projekt badawczy opisany od samego początku.

Ale nawet, jeśli twoja rozprawa jest bardziej empiryczna, wciąż może być w całości oparta na wiedzy bibliotecznej. Możesz zechcieć przeprowadzić recenzję pewnego pola pracy. Co mówi nam literatura badawcza z tego obszaru o tym i tamtym. I chociaż wszystkie rozprawy mają w sobie spis literatury, możliwym jest stworzenie rozprawy opartej wyłącznie na przeglądzie literatury. Jeśli się na to zdecydujesz, ważnym jest by przejrzeć literaturę pod szerokim kątem i zidentyfikować niektóre tematy tak by uczynić pracę charakterystyczną. Możesz, na przykład, eksplorować różne empiryczne debaty z interesującego cię tematu pochodzące z różnych krajów albo czasów.

Co to jest badanie typu studium przypadku?

 

Chociaż możliwym jest by rozprawa była całkowicie oparta na literaturze, najpopularniejsza forma rozpraw występuje w formie studium przypadku. Tutaj w centrum zainteresowania jest poszczególna społeczność, organizacja albo zestaw dokumentów. Atrakcją takiego rodzaju rozpraw jest to, że czerpią z empirycznej ciekawości, ale jednocześnie są praktyczne. Możesz być zainteresowany szerszym pytaniem, ale studium przypadku pozwala skupić się na konkretnym przykładzie. Głównym wyzwaniem w tego typu rozprawach jest połączenie twojego własnego głównego badania albo reanalizy albo szerszych teoretycznych schematów lub empirycznych kwestii z istniejącej literatury.

Czym jest badanie empiryczne?

 

Większość rozpraw opiera się głównie lub chociaż pośrednio na badaniach. Innymi słowy, zwykle musisz przeanalizować dane, które samodzielnie zebrałeś, albo dane dostępne już wcześniej. To dlatego, że rozprawy zazwyczaj starają się odpowiadać na następujące pytania: czy dzieje się X? Czy X się zmienia? Dlaczego dzieje się X? Dlaczego X się zmienia? Te pytania wynikają wprost lub pośrednio z analizy danych.

Czym jest analiza wtórna?

 

Analiza wtórna występuje w momencie, kiedy analizujesz dane zebrane przez innego badacza. To pozwala badaczowi eksplorować obszary zainteresowań bez konieczności przechodzenia przez cały proces zbierania danych w terenie osobiście. Problem z badaniami terenowymi w pracach licencjackich jest taki, że zabierają one dużo czasu (który może towarem deficytowym na ostatnim roku) a także nieraz wymagają własnego wkładu finansowego. Możesz zatem wybrać analizę wtórną na już istniejących danych.

Gdzie znajdę istniejące dane?

 

Jest wiele materiałów zawierających dane badawcze, które możesz analizować. Możesz na przykład, na przykład, chcieć sprawdzić czy stereotypy dotyczące płci występujące w mediach ulegają zmianie. Coś takiego może polegać na analizie treści w gazetach, magazynach, filmikach video i innych mediach w różnych przedziałach czasowych. Tutaj nie będziesz zbierał własnych danych, ale zamiast tego będziesz analizował istniejące dokumenty.

Jeśli np. jesteś zainteresowany badaniami historycznymi, być może będziesz musiał zajrzeć do archiwów. Raporty rządowe i autobiografie również mogą posłużyć jako dane. Inne dokumenty zawierające oficjalne statystyki, zbiory danych (statystycznych) i liczne transkrypcje wywiadów, które są w znakomitej większości dostępne dla społeczności akademickiej.

Coraz więcej dokumentów, baz danych i archiwów jest również dostępnych w sieci. Promotorzy twojego kursu na pewno będą w stanie doradzić, które z zestawów danych pozostają w twoim zasięgu.

Tutaj jest kilka zalet przeprowadzania analiz wtórnych, szczególnie jeśli robisz badanie ilościowe. Będziesz mógł pracować ze znacznie większymi zbiorami danych niż gdybyś miał je zebrać osobiście. To ma następujące plusy:

 • Pozwalają ci dyskutować o trendach i zmianach społecznych
 • Dane często są zebrane z losowej próbki, co pozwala ci generalizować rozważania odnośnie całej populacji
 • Mogą także pozwolić ci zrobić porównania w czasie, jako że niektóry zbiory danych są wynikiem długotrwałych badań. Przykładem wielkich zbiorów danych jest Przegląd Zbrodni Brytyjskich. Mniejsze, bardziej ukierunkowane zbiory danych, również są dostępne
 • Analiza wtórna posiada również wady: dane zostały zebrane w innym celu niż twój
 • Musisz dowiedzieć się czegoś o tym celu, tak samo jak o metodach użytych do zbierania danych by uzasadnić wykorzystanie przez ciebie tych danych

Zbieranie własnych danych – podstawowe badanie

 

Ilościowe dane również mogą wynikać z obserwacji bez udziału uczestników albo innych narzędzi pomiaru (np. projekt eksperymentalny). Także czasami dane zebrane metodami jakościowymi (obserwacja uczestników, wywiady) są przekodowane na ilościowe. Twój promotor może udzielić ci dalszych informacji o tym typie danych, ale tutaj jest kilka powszechnym metod zbierania danych ilościowych i ich definicje:

 • Kwestionariusze badawcze – seria pytań, na które respondent odpowiada wedle własnego uznania. Takie kwestionariusze są dobre do pozyskiwania informacji na relatywnie proste tematy i do wypracowania ogólnego poglądu na zagadnienie. Słowo klucz w tym kontekście to analiza statystyczna wyników zebranych dzięki ankiecie.

Kwestionariusze muszą mieć przejrzyste pytania, być intuicyjne i nie za długie.

 • Ustrukturyzowane wywiady – całkiem podobne do kwestionariuszy, z tym że pytania są zadawane respondentom przez badacza. Te same pytania są czytane w taki sam sposób wszystkim respondentom. Zazwyczaj jest stały wybór odpowiedzi dla respondentów.
 • Ustrukturyzowana obserwacja – obserwowanie ludzi i systematyczne nagrywanie ich zachowania. Przed obserwacją zostaje ustalony dokładny jej plan tak by badacz wiedział dokładnie na co zwrócić uwagę i jak danę obserwację nagrywać.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić analizę jakościową, będziesz najpewniej chciał użyć przynajmniej części własnego, oryginalnego materiału. Ten może być zebrany w pogłębionych wywiadach, nagraniach obserwacji z uczestnictwem własnym i notatkach terenowych, obserwacjach bez swojego uczestnictwa albo różnych kombinacjach wcześniej wymienionych metod. Poniżej jest klika sposobów zbierania danych, których możesz zechcieć użyć do swojej rozprawy:

 • Pogłębione wywiady – Sposób zadawania pytań, który pozwala przepytywanemu mieć więcej kontroli nad wywiadem. Wywiad może być częściowo ustrukturyzowany, wykorzystując plan wywiadu to utrzymania części kontroli nad wywiadem, ale również dopuszcza pewną elastyczność w warunkach odpowiedzi przepytywanego. Wywiad może być również nieustrukturyzowany, tutaj celem jest eksplorowanie odczuć respondenta na temat badanego zagadnienia a styl zadawania pytań jest bardzo nieformalny. Albo wywiad może być historią życia, wtedy badacz stara się dowiedzieć jak najwięcej o całym życiu badanego, albo istotnym tego życia fragmencie.
 • Grupy fokusowe – forma przeprowadzania wywiadu z kilkoma poszczególnymi uczestnikami; jest nacisk na poruszanie się w obrębie ściśle określonego tematu; akcent jest nałożony na interakcje wewnątrz grupy i wypracowywanie porozumienia. Moderator stara się zapewnić w miarę luźny przebieg dyskusji.
 • Obserwacja uczestników – tutaj chodzi o badanie ludzi w naturalnie występujących sytuacjach. Badacz uczestniczy bezpośrednio w tych sytuacjach i zbiera dane w systematyczny sposób. Obserwuje zachowania, słucha rozmów, zadaje pytania.

Poświęć trochę czasu na przejrzenie ogólnych książek o badaniach – dadzą ci ogląd na dostępne metody zbierania danych i pomogą wybrać optymalnie dla twojego projektu. Bryman (2004) jest dobry na początek.

Dla każdego fragmentu badania jakim pokierujesz, niezależnie czy opartego na twoim badaniu (ilościowym czy lub jakościowym) czy na danych dostępnych w bibliotekach, metoda jaką się posłużyłeś musi być uzasadniona. W ostatecznej wersji rozprawy musisz pokazać, że wziąłeś pod uwagę inne metody i dlaczego zdecydowałeś się na tę, inne odrzucając.

GŁOS STUDENTA: wnioski z naszych badań

 

W naszym badaniu, superwizorzy widzieli swoją rolę jako tych, którzy rozrysowują studentom powody by wybrać poszczególne podejścia badawcze. Często na początkowych spotkaniach prosili studentów o uzasadnienie motywów jakie nimi kierowały wybierając model badania oparty na wiedzy bibliotecznej albo technice empirycznej. (Todd, Smith and Bannister 2006, p167).

 

Twój superwizor będzie chciał abyś przedstawił mu przekonujące argumenty na poparcie wybranego przez ciebie podejścia – także bądź gotów!

Jeżeli masz trudności z podjęciem ostatecznej decyzji, nie wahaj zapytać się superwizora o radę. To okazało się szczególnie pomocne dla jednego z naszych respondentów:

GŁOS STUDENTA

 

Dla mnie to było niezwykle cenne doświadczenie, bardzo różniące się od innych. Inne eseje możesz od biedy zrobić po łebkach i w pośpiechu, jeżeli musisz… ale tutaj jest tyle pracy, że po prostu nie możesz zrobić tego „na chama”. To wymaga więcej. (Todd, Smith and Bannister 2006, p340).

 

(…) Moje uzasadnienie wyboru sposobu zbierania danych zaczerpniętych z literatury jest takie, że moje pytanie badawcze zawiera bardzo delikatne tematy, które byłyby nieadekwatne do zbierania danych pierwotnych. (Level 6 students as Sheffield Hallam University)

 

 Ja wybrałem pierwotne dane, ponieważ to pozwoli mi nabyć umiejętności, które przydadzą mi się na studiach podyplomowych. (Level 6 students as Sheffield Hallam University)

 

Będzie zawierać pierwotne dane, wtórne dane, ilościowe i jakościowe metody badawcze, opinie, teorie i badanie polityczne oraz alternatywy. Moja rozprawa będzie się kręcić wokół doświadczania ‘ubóstwa’, jako że ubóstwo jest doświadczeniem. Teorie i polityka nie są. Jednakże, żeby sprawiedliwość była tematem, teorie i polityka zostaną włączone, tak żebym mógł pokazać gdzie mogą istnieć błędy systemu. (Level 6 student at Sheffield Hallam University).

 

Zauważ: badania muszą być prowadzone z wyczuciem i poszanowaniem zasad etycznych; dane muszą zostać gruntownie przeanalizowane i zaprezentowane w racjonalny sposób. Ważne by studenci nie narazili siebie ani innych na żadne niebezpieczeństwo w czasie przeprowadzania badania. Studenci muszą dostać zatwierdzenie swojej rozprawy od superwizora, zanim zaczną prace terenowe.

Czy moje badanie będzie indukcyjne czy dedukcyjne?

 

Ogólnie rzecz biorąc, badania dedukcyjne to testowanie teorii, a indukcyjne to tworzenie teorii. Często ludzie łączą dedukcyjne badania z ilościowymi eksperymentami albo ankietami, a indukcyjne z jakościowymi wywiadami albo pracą etnograficzną. Jest to pewne uproszczenie – na przykład, badanie eksperymentalne, zaprojektowane do sprawdzenia pewnej teorii poprzez rozwijanie hipotezy i tworzenie projektu eksperymentalnego, może wykorzystywać albo ilościowe albo jakościowe dane, albo kombinację jednych i drugich. Jeżeli twoje badanie rozpoczęło się od teorii i jest prowadzone przez hipotezę, którą testujesz (np. że zaplecze społeczne i społeczne przywileje albo deprywacje prawdopodobnie wpływają na osiągnięcia w edukacji), wtedy jest dedukcyjne. Jednak w praktyce wiele badań łączy elementy indukcyjne i dedukcyjne.

O co chodzi z tym projektem badawczym?

Projekt badawczy jest konieczny, aby wykonać dobrą robotę. Na początku swojego badania musisz jasno ustalić:

 • Twoje źródło zainteresowania i pytanie badawcze.
 • Jak chcesz ugryźć temat:
 • Podejście
 • Metody zbierania danych
 • Metody analizy danych
 • Rodzaje i źródła potrzebnych ci informacji.
 • Jak pozyskasz ten informacje ze źródeł (czy będą to ludzie, istniejące zbiory danych, konta biograficzne, artykuły w mediach albo Internecie, oficjalne nagrania).
 • Proponowany owoc tego badania (w twoim przypadku, rozprawa) i forma jaką przybierze.
 • Rozplanowanie czasu na to wszystko

Razem z superwizorem przedyskutujecie twój projekt badawczy i zdecydujecie czy badanie jest ‘wykonalne’. Twoja uczelnia może wymagać stworzenia raportu (np. ‘tymczasowy raport strukturalny’ albo krótką ‘propozycję badawczą’), która uściśli twój projekt badawczy. Inni ludzie mogą musieć przyjrzeć się twojemu projektowi pod kątem kwestii etycznych.

Podsumowanie

 • Ilościowe czy jakościowe? Podejście ilościowe oznacza, że będziesz potrzebował pokaźnego zbioru danych, jak również zawarcia tabel i statystyk w twojej ostatecznej pracy. Te informacje mogą pochodzić z szerokiego wachlarza źródeł – pamiętaj, aby je potwierdzić! Podejście jakościowe będzie prawdopodobnie oznaczać prowadzenie wywiadów albo grup fokusowych lub obserwację zachowań. Upewnij się, że jesteś na to gotowy i pomyśl o jak najlepszym sposobie pozyskania od ludzi informacji, których potrzebujesz. Będziesz łapał ludzi na ulicy? Przeprowadzał wywiady telefoniczne? Wyślesz ankiety z nadzieją, że ludzie je wypełnią i odeślą? Będziesz uczestniczącym lub nieuczestniczącym obserwatorem?
 • Dedukcyjne czy indukcyjne? Badanie dedukcyjne jest testowanie teorii, co często łączy się ze zbiorami danych, ankietami albo ilościowymi analizami. Badanie indukcyjne polega na tworzeniu teorii, często jest związane z jakościowymi wywiadami.
 • Empirycznie czy teoretycznie? Badania empiryczne mogą zawierać ścisłe analizy statystyczne albo jakąś formę badań jakościowych. Jednak badanie teoretyczne również wiążą się z pewnymi wyzwaniami, możesz zostać zmuszony do porównania teorii i warunkach ich adekwatności.
 • Kiedy już zdecydowałeś się, które podejście chcesz wykorzystać, możesz napisać projekt badawczy, i.e. jak chcesz osiągnąć swój cel.
 • Teraz przyjrzyj się metodom badawczym, które poznałeś. Poza dopasowaniem twojego badania do twojej obiektywnej rzeczywistości, ważne jest upewnienie się, że dopasowałeś metodologię do problemu, który poruszasz.
 • Jakiego rodzaju danych potrzebujesz by odpowiedzieć na swoje pytanie/sprawdzić swoją hipotezę? Jaki jest najlepszy sposób do zebrania przez ciebie danych?
 • Teraz kiedy już dotarłeś tak daleko, spróbuj rozpisać swój projekt badawczy tak bardzo jak to możliwe. Upewnij się, że dostrzegasz miejsca, w których twój projekt wymaga dalszej pracy i, jednocześnie, gdzie będziesz musiał włożyć maksymalny wysiłek. Pomocnym może być stworzenie planu sytuacji kryzysowej, który jasno pokaże ci, co musisz koniecznie zrobić i w jakiej kolejności. Pomoże ci podzielenie twoich pytań badawczych na wykresie, na następnej stronie i upewnienie się, że twój plan pozyskania danych naprawdę odpowie na pytanie, jak również ominie potencjalne problemy etyczne.
 • Na tym etapie musisz być dla siebie bezwzględny. Jak wykonalne to jest? Jakie są zagrożenia dla badania? Spróbuj kilku ‘co jeśli?’ pytań na sobie. Lepiej teraz się cofnąć do projektowania, niż gdy badanie będzie już w toku.
 • WAŻNE: jakiekolwiek podejście ostatecznie wybierzesz, MUSISZ być w stanie uzasadnić ten wybór dopasowaniem do twojego tematu i pytania badawczego.

 

Kluczowe pytania

 • Czy już istniejące dane będą w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie czy musisz wygenerować własne dane?
 • Czy możesz połączyć ilościowe i jakościowe metody? Np. ankieta, która zawiera wywiady, albo studium przypadku, które przygląda się zagadnieniu z różnych kątów.
 • Jakie czynniki mogą ograniczać obszar twojego badania (czas, środki itd.)?
 • Jakie metody najlepiej pasują do twojego pytania i dostępnego czasu na twoje badanie?
 • Czy znasz różnicę pomiędzy rodzajami danych i rodzajami analiz?
 • Czy twój projekt ma spójne połączenie teorii z praktyką?

 

Potrzebujesz wsparcia lub usług statystyczno-metodologicznych? Napisz do nas lub zadzwoń. Oferujemy niskie ceny przy badaniach korelacyjnych i prostych eksperymentach!

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto